Aktuel Jura 2023

Aktuel Jura 2023

Forstyrrelseskrav

Kontrakter om implementering af virksomhedssystemer – Standardkontrakten Virk23

Internetretten, 4. udgave

Informationsretsaftaler

Minksagen – skyld og ansvar

Introduction to EU Internet Law, third edition

Vicarious Liability for Group Torts

Medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser, 2. udgave

Into the Northern Light – in memory of Steen Treumer

Advokatretten, 2. udgave

GDPR Compliance – Understanding the General Data Protection Regulation, 2nd edition

Arveretten, 7. udgave

Familieretten, 10. udgave

Værdiskabende relationer – contract management og strategisk kontrahering

Få styr på metoden! – Introduktion til juridisk metode og tværfaglig samfundsvidenskabelig projektmetode, 3. udgave

Markedsføringsretten, 4. udgave

Smart contracts – aftaleret og blockchain

The Business Judgment Rule in Danish Law

Your Privacy Is Important to Us! – Restoring Human Dignity in Data-Driven Marketing

Essays on the Optional Society – and a Letter Concerning Inclusion

Den skatteretlige omgåelsesklausul

Business Law, Europe, 2. udgave

IT-ret, 5. udgave

Stigmatisering af psykisk sygdom – sundhedsret, menneskeret og samfundsøkonomi

Big Science and the Law

Festskrift til Jørgen Blomqvist

Informationssikkerhedsret

Internationale løsøreaftaler (CISG del II), 2. udgave

Forbrugeraftaleloven med kommentarer, 4. udgave

VAT Grouping & Cost Sharing

Skattely

Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 2. udgave

Earn-Out Disputes

IT-kontraktret, 2. udgave

Dansk persondataret

En dansk retshistorie – fra middelalder til grundlov

Fair Taxation and Corporate Social Responsibility

Lov om forretningshemmeligheder med kommentarer

Skat med omtanke

Copyright, to be or not to be

Perspectives on Energy Law: Denmark and Beyond

Udbudsretten

Generalforsamlingen – håndbog for dirigenter og deltagere, 3. udgave

Bestå erhvervsretten!, 5. udgave

Persondataforordningen, 2. udgave

I forskningens og formidlingens tjeneste – festskrift til professor Lars Bo Langsted

Ophavsret & Ytringsfrihed

Aftalelovens § 36 – fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol

Where Do We Stand on Discounts? – A Nordic Perspective

Momsloven 50 år – festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov

Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Aldersdiskrimination

Kædeansvar

Internetretten, 3. udgave

Guds og øvrigheds straf

The Wired World of University Teaching

Uddrag af Internetretten – personoplysninger, markedsføring og forretningskendetegn

Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen

WERLAUFFs kompendier, 4. udgave

Udbudsloven

Den evige udfordring – omgåelse og misbrug i skatteretten

Retslægerådet & domstolene – erstatning for personskade

Europol & cyberkriminalitet – proaktiv efterforskning og forbrydelser mod børn

FAIR SNAK på fødevareemballager

Dansk kommunalret – Grundtræk af den kommunale styrelseslovgivning

Extraterritoriality in Data Privacy Law

Internationalisation of Law in the Digital Information Society: Nordic Yearbook of Law and Informatics 2010–2012

International Contracts: the UNIDROIT Principles as an alternative to clauses on governing law

Insolvens- og rekonstruktionsbeskatning

ICC's kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked

Kapitalfonde i dansk og international skatteret

Legal Risk Management in Electronic Commerce – Managing the risk of cross-border law enforcement

Vælg dine bøger her!

Køb to bøger og spar forsendelsen (værdi kr. 60,- inkl. moms)

OFFER: Your Privacy Is Important to Us!


Almene emner

[NYHED] Advokatretten, 2. udg.
(kr. 1.295,- inkl. moms)

Få styr på metoden!, 3. udg.
(kr. 365,- inkl. moms)

Essays on the Optional Society
(kr. 295,- inkl. moms)

Big Science and the Law
(kr. 495,- inkl. moms)

Skriftlig jura, 2. udg.
(kr. 595,- inkl. moms)

En dansk retshistorie
(kr. 300,- inkl. moms)

Bestå erhvervsretten!, 5. udg.
(kr. 325,- inkl. moms)

Guds og øvrigheds straf
(kr. 595,- inkl. moms)

Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen
(kr. 595,- inkl. moms)

WERLAUFFs kompendier, 4. udg.
(kr. 395,- inkl. moms)


Aftale-, erstatnings- og formueret

[NYHED] Forstyrrelseskrav (disputats)
(kr. 1.295,- inkl. moms)

Værdiskabende relationer
(kr. 395,- inkl. moms)

Smart contracts – aftaleret og blockchain (kr. 595,- inkl. moms)

Forbrugeraftaleloven, 4. udg.
(kr. 695,- inkl. moms)

Aftalelovens § 36
(kr. 695,- inkl. moms)


Arbejds- og ansættelsesret

[NYHED] Medarbejderrepræsentation
i bestyrelser
(kr. 595,- inkl. moms)

Aldersdiskriminationsforbuddets indtog ...
(kr. 595,- inkl. moms)

Kædeansvar – ansvar for underentrepre-
nørers retsbrud
(kr. 395,- inkl. moms)


EU-ret og international ret

Business Law, Europe, 2. udg.
(kr. 695,- inkl. moms)

Internationale løsøreaftaler, 2. udg.
(kr. 225,- inkl. moms)

Danmark og EMRK
(kr. 295,- inkl. moms)

International Contracts
(kr. 295,- inkl. moms)


Familie- og arveret

Arveretten, 7. udg.
(kr. 465,- inkl. moms)

Familieretten, 10. udg.
(kr. 495,- inkl. moms)


Immaterialret

Festskrift til Jørgen Blomqvist
(kr. 895,- inkl. moms)

Lov om forretningshemmeligheder
(kr. 495,- inkl. moms)

Copyright, to be or not to be
kr. 695,- inkl. moms)

Ophavsret & ytringsfrihed
(kr. 395,- inkl. moms)

The Wired World of University Teaching
(kr. 395,- inkl. moms)


IT- og databeskyttelsesret

[NYHED] Kontrakter om implementering af virksomhedssystemer
(kr. 495,- inkl. moms)

[NYHED]Internetretten, 4. udg.
(kr. 895,- inkl. moms)

[NYHED]Informationsretsaftaler
(kr. 595,- inkl. moms)

[NYHED] Introduction to EU Internet Law,
3rd ed.
(kr. 495,- inkl. moms)

[NYHED] GDPR Compliance, 2. udg.
(kr. 465,- inkl. moms)

IT-ret, 5. udg.
(kr. 795,- inkl. moms)

Informationssikkerhedsret
(kr. 495,- inkl. moms)

IT-kontraktret, 2. udg.
(kr. 795,- inkl. moms)

Dansk Persondataret
(kr. 595,- inkl. moms)

Persondataforordningen, 2. udg.
kr. 495,- inkl. moms)

Uddrag af Internetretten
(kr. 295,- inkl. moms)

Extraterritoriality in Data Privacy Law
(kr. 395,- inkl. moms)

Internationalisation of Law in the Digital Information Society (kr. 395,- inkl. moms)


Konkurrence- og forbrugerret

[NYHED] Into the Northern Light
(kr. 795,- inkl. moms)

Markedsføringsretten, 4. udg.
(kr. 795,- inkl. moms)

Your Privacy Is Important to Us!
(kr. 395,- inkl. moms)

[NYHED] KRUS | Your Privacy Is Important
to Us!
(kr. 120,- inkl. moms)

Where Do We Stand on Discounts?
(kr. 395,- inkl. moms)

FAIR SNAK på fødevareemballager
(kr. 295,- inkl. moms)

ICC Kodeks 2011
(kr. 85,- inkl. moms)

Fair Speak: Scenarier for vildledning ...
(kr. 295,- inkl. moms)


Offentlig ret

[NYHED] Minksagen – skyld og ansvar
(kr. 195,- inkl. moms)

Stigmatisering af psykisk sygdom
(kr. 495,- inkl. moms)

Perspectives on Energy Law
(kr. 495,- inkl. moms)

Udbudsretten
(kr. 695,- inkl. moms)

Udbudsloven
(kr. 695,- inkl. moms)

Dansk kommunalret
(kr. 360,- inkl. moms)


Proces- og strafferet

Earn-Out Disputes
(kr. 1.245,- inkl. moms)

I forskningens og formidlingens tjeneste
(kr. 595,- inkl. moms)

Retslægerådet & domstolene
(kr. 395,- inkl. moms)

Europol & cyberkriminalitet
(kr. 395,- inkl. moms)

Legal Risk Management in Electronic Commerce (kr. 200,- inkl. moms)


Selskabs- og skatteret

[NYHED] Vicarious Liability for Group Torts
(kr. 495,- inkl. moms)

The Business Judgment Rule ...
(kr. 395,- inkl. moms)

Den skatteretlige omgåelsesklausul
(kr. 695,- inkl. moms)

Skattely
(kr. 395,- inkl. moms)

VAT Grouping & Cost Sharing
(kr. 395,- inkl. moms)

Fair Taxation
(kr. 395,- inkl. moms)

Skat med omtanke
(kr. 695,- inkl. moms)

Generalforsamlingen, 3. udg.
(kr. 295,- inkl. moms)

Momsloven 50 år
(kr. 495,- inkl. moms)

Den evige udfordring
(kr. 395,- inkl. moms)

Insolvens- og rekonstruktionsbeskatning
(kr. 340,- inkl. moms)

Kapitalfonde i dansk og international skatteret (kr. 600,- inkl. moms)


* Denne udgivelse er på vej. Forudbestilling betragtes som et separat køb. Bogen afsendes når den udkommer.
BØGER FRA WERLAUFF PUBLISHING A/S

  Erik Werlauff, Erstatningsansvar i selskabsforhold – ledelse, ejere, revisor (2020), kr. 295,-

  Erik Werlauff, Valg af Virksomhedsform (3. udg., 2019), kr. 400,-

  Daniel Ørbæk & Joachim Christensen, Entrepriseretten – Udvalgte faldgruber og deres løsninger (2019), kr. 350,-

  Christoffer Andersen, Dansk tingsret i et europæisk perspektiv (2019), kr. 375,-

  Erik Werlauff, Forudsigelighed i aftale med udenlandsk part (2017), kr. 200

  Alex Fomcenco, Mergers & Acquisitions: Counseling and Choice of Method (2016), kr. 575

  Andreas Lybech & Christian Pontoppidan, Interessentskaber – særligt om interessentskabskontrakten (2016), kr. 375,-

  Gitte Søgaard, Koncernbegrebet – Selskabs- og regnskabsrettens koncernbegreber (2016), kr. 475,-

  Christian Windberg & Thomas Pedersen, Prospektansvaret i dansk ret (2016), kr. 475,-

  Erik Werlauff & Gitte Søgaard, Koncernretten (2015), kr. 575,-

  Sylvie Cavaleri, Concurrent Delay in Construction Disputes (2015), kr. 575,-

  Mads Østergaard, ARKTIS: Maritime grænser, overlappende krav og afgrænsningstvister (2015), kr. 475,-

  Allan S. Dahl, Håndbogen for ledelsesberetning (2014), kr. 175,-

  Alex Fomcenco & Erik Werlauff, The Textbook (2014), kr. 250,-

  Alex Fomcenco, Introductory Guide to European Corporate Law (2013), kr. 150,-

Seneste udgivelser
... og bestil dem her

Navn/firma:

EAN/VAT # (hhv. off./int. køb):

Kontaktperson:*

Adresse 1:*

Adresse 2:

Post nr. og by:*

E-mail:*

Telefon:*

Kommentarer:

Land:*

JA TAK, send mig tilbud og nyheder pr. e-mailForsendelse:

Danmark: Kr. 60,- inkl. moms per ordre – dog ikke ved samlet køb mindst 2 bøger. Bestillinger til private sendes til nærmeste GLS pakkeshop. Bestilling af titler, der er under udgivelse, betragtes som et separat køb.

Øvrige EU: kr. 200,- ekskl. moms | Øvrige udland: 300,- ekskl. moms.

Levering:

Danmark: 1-4 arbejdsdage | Øvrige EU: 1 uge | Øvrige udland: 1-2 uger.

Betaling:

Faktura vedlægges. Vi forbeholder os retten til at kræve forudbetaling.

Fortrydelsesret:  

Du har 30 dages fortrydelsesret – kontakt forlaget, hvis du fortryder købet.

Kontakt:

Ex Tuto Publishing A/S | Toldbodgade 55, 1253 København K | forlag@extuto.com | (+45) 30 74 12 53.Almene emner

Advokatretten, 2. udgave

Advokatretten, 2. udgave

Forfattere: Mads Bryde Andersen & Lars Lindencrone Petersen

Udgave: 2. (25. oktober 2022)

Omfang: 1016 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0055-7

Pris: kr. 1.295,- inkl. moms (kr. 1.036,- ekskl. moms)


Advokatretten behandler de mangeartede juridiske spørgsmål, der omgiver den moderne advokatprofession. Bogen indledes med en indføring i advokatgerningen og andre juridiske rådgivningsprofessioner, deres historie og rammer samt fagets grundbegreber. Derpå behandles kravene til advokatens kvalifikationer og uddannelse, den selskabsretlige regulering og tilsynet med advokatvirksomhed. Andre kapitler angår reglerne om fortrolighed, interessekonflikter, markedsføring, fremtræden og værdighed samt om advokatens forhold til klienter, kolleger og tredjeparter. Bogen afsluttes med en gennemgang af reglerne om advokatens vederlag og erstatnings- og strafferetlige ansvar.

Mads Bryde Andersen (f. 1958) er tidligere advokat og har siden 1991 været professor, dr.jur. ved Københavns Universitet. Han har et omfattende forfatterskab bag sig med hovedvægten på aftaleret, obligationsret, pensionsret og it-ret.

Lars Lindencrone Petersen (f. 1954) er tidligere landsdommer og har siden 2008 været partner i advokatfirmaet Bech-Bruun. Han er forfatter og medforfatter til en række fremstillinger om navnlig insolvens- og procesretlige, men også obligationsretlige og regulatoriske emner. Siden 2017 har han undervist i faget Advokatret på Københavns Universitet.


Få styr på metoden! – Introduktion til juridisk metode og tværfaglig samfundsvidenskabelig projektmetode, 3. udgave

Få styr på metoden – Introduktion til juridisk metode og samfundsvidenskabelig projektmetode, 3. udgave

Forfattere: Christina D. Tvarnø & Sarah Maria Denta

Udgave: 3. (24. august 2022)

Omfang: 288 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0059-5

Pris: kr. 365,- inkl. moms (kr. 292,- ekskl. moms)


Formålet med denne bog er at introducere til juridisk metode generelt og samfundsvidenskabelig projektmetode specifikt i forhold til tværfaglige projekter, der indeholder jura og økonomi.

I bogens del I skabes et overblik over juraens systematik, retskilder, rets­dogmatisk metode, domstolssystemet, tilblivelsen af en lov, procesret, EU som retligt system og forvaltningsretten. Bogens del I forholder sig til udarbejdelsen af juridiske analyser, til forståelsen af retskilderne og anvendelsen heraf.

Bogens del II tager som en af de få bøger på markedet udfordringen med tværfaglig samfundsvidenskabelig projektmetode op, og har fokus på tvær­faglig analyse af jura og økonomi. Hensigten med del II er at formidle den forskningstradition, der er skabt på CBS gennem de sidste 38 år med henblik på at opstille samfundsvidenskabeligt gyldige problemformuleringer og metodeafsnit i projektarbejde.

Bogen henvender sig til studerende og andre, der har interesse for jura generelt og samfundsvidenskabelig projektmetode specifikt. Bogen har særligt fokus på projekter, der indeholder analyser af jura og økonomi.

Christina D. Tvarnø er professor, ph.d. og Sarah Maria Denta er adjunkt, ph.d., begge ved CBS LAW, hvor de i mange år har forsket og undervist i juridisk metode og samfundsvidenskabelig projektmetode.


Essays on the Optional Society – and a Letter Concerning Inclusion

Essays on the Optional Society – and a Letter Concerning Inclusion

Forfattere: Peter Hulsrøj & Marco Aliberti

Udgave: 1. (19. november 2021)

Omfang: 336 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0039-7

Pris: kr. 295,- inkl. moms (kr. 236,- ekskl. moms) [€32 excl. VAT]

The Optional Society adopts the unique approach of looking at societal change from the perspective of the avalanche of options we are currently exposed to and will be confronted with to an even greater extent in the future. This new world will face us with personal and societal challenges that it is important that we address urgently and with proper consideration.

The book draws on many sources and covers a great range of domains, from artificial intelligence over genetics, democracy, Big Tech, historiography, to arts, virtual life and sex, whilst placing these diverse elements in the context of general political and social thought.

It reconceptualises human rights, puts a question mark against received constitutional law wisdom, and challenges the validity of legal dualism in a world where not only humans but also issues are increasingly interconnected!


Big Science and the Law

Big Science and the Law

Forfatter: Ulf Maunsbach & Axel Hilling (red.) mfl.

Udgave: 1. (14. juli 2021)

Omfang: 272 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0036-6

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)

The European Spallation Source (ESS) is a state-of-the-art neutron scattering facility, built on the outskirts of Lund in Southern Sweden, and expected to be taken into scientific operation in 2023. It is funded, run, and built by a consortium of thirteen (to date) European governments who jointly provide for its funding and establish its overarching governance principles, and it is co-hosted by Sweden and Denmark, with the main facility in Lund and a data-center in Copenhagen.

The ESS has been subject to some studies in the history and sociology of science and similar facilities in other countries is also a popular topic for studies of the politics, funding and organization of science today Previously unexplored, however, are the many interesting legal aspects of Big Science in its contemporary form. This book, written by a number of legal scholars at Lund University and associates in the private sector, makes the first scholarly attempt to fill this gap, using the fact that the ESS is located in Lund and Copenhagen and is under construction, which makes the preconditions formidable for studies of Big Science and the law.

This book includes a variety of legal areas focused on potential problems that are related to Big Science: labour law, intellectual property law, law of associations, environmental law and tax law.


Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 2. udgave

Skriftlig jura – den juridiske fremstilling, 2. udgave

Forfattere: Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.), Jon Andersen, Mads Bryde Andersen, Paul Krüger Andersen, Pernille Bjørnholk, Peter Blume, Børge Dahl, Jens Evald, Ole Hammerslev, Morten Holland Heide, Nina Holst-Christensen, Inger Høedt-Rasmussen, Steen Jørgensen, Ole Lando, Troels Michael Lilja, Anne Lise Kjær, Christian Lundblad, Mikael Rask Madsen, Palle Bo Madsen, Carsten Munk-Hansen, Peter Møgelvang-Hansen, Ulla Neergaard, Ruth Nielsen, Sandro Nielsen, Karsten Naundrup Olesen, Henrik Palmer Olsen, Lene Rosenmeier, Erik Sonne, Ditlev Tamm, Jens Tofteskov & Erik Werlauff

Udgave: 2. (23. september 2020)

Omfang: 900 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0032-8

Pris: kr. 595,- inkl. moms (kr. 476,- ekskl. moms)


Skriftlig jura er en interessant og værdifuld bog, der henvender sig til nysgerrige jurister, som skal formulere sig på skrift – uanset om det er i studiemæssig, praktisk eller videnskabelig henseende. Det omfattende stikordsregister gør også bogen anvendelig som opslagsværk. I 31 kapitler behandler førende eksperter aspekter af den skriftlige, juridiske fremstilling ud fra fire vinkler: (1) det juridiske fagområde, (2) teoretisk jura, (3) praktisk jura og (4) juraens kilder og sprog.

Bogen indeholder intense essays, hvor læseren både får det store overblik og samtidig kommer tæt på forfatterens egne holdninger og kæpheste. Kapitlerne kan læses uafhængigt af hinanden, og de indeholder referencer, som læseren kan bruge til yderligere fordybelse.

Bogens første afdeling handler om det juridiske fagområde, den juridiske metode og andre væsentlige aspekter af retsvidenskaben med fokus på betydningen for skriftlige, juridiske produkter. I den teoretiske og i den praktiske afdeling får læseren indblik i udarbejdelsen af forskellige juridiske dokumenter, herunder domme, responsa, betænkninger, aftaler samt studenterafhandlinger og andre retsvidenskabelige værker. I den sidste afdeling fokuseres på sprog og kilder, hvor læseren bl.a. får indblik i, hvordan man formulerer jura på engelsk, og hvordan man undgår konflikter ved at kommunikere mediativt.


En dansk retshistorie – fra middelalder til grundlov

En dansk retshistorie – fra middelalder til grundlov

Forfattere: Morten Kjær & Helle Vogt

Udgave: 1. (2. januar 2020)

Omfang: 324 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0031-1

Pris: kr. 300,- inkl. moms (kr. 240,- ekskl. moms)


“En dansk retshistorie” er en moderne fremstilling af den danske retshistorie. Læseren introduceres for den danske retshistorie og rets­historisk metode. Omdrejningspunktet er dansk ret og forholdet til de europæiske juridiske, politiske og religiøse strømninger. Særligt fokus er lagt på institutioner, forfatnings-, formue-, straffe- og familieret. Bogen er relevant for jurastuderende, jurister og alle, der interesserer sig for retten og dens historie.

Fremstillingen er kronologisk og tager afsæt i nedskrivningen af de første danske love i middelalderen, der lagde grunden til en dansk rets­kultur, som var stærkt influeret af kristne normer. Læseren tages med over de store ændringer, der skete ved Reformationen, da kirken blev underlagt staten, og over oplysningstiden, da naturrettens idé om rettigheder og pligter, der bandt borgeren og staten sammen, ledte til store retlige forandringer og krav om nye forfatninger. 1800-tallet medførte også en moderni­sering af privatretten, hvor specielt påvirkningen af den tysk-romerske rets­videnskab lagde grunden til den moderne formueret. Slutpunktet er sat ved Grundloven 1953, da parlamentarismen blev grundlovfæstet, og da det retssystem, vi kender i dag, fik sin endelige form.

Morten Kjær er lektor, ph.d. ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Helle Vogt er professor, ph.d. ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet.


Bestå erhvervsretten!, 5. udgave

Bestå erhvervsretten!, 5. udgave

Forfatter: John Elling

Udgave: 5. (16. august 2018)

Omfang: 368 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0022-9

Pris: kr. 325,- inkl. moms (kr. 260,- ekskl. moms)


Bestå erhvervsretten! er skrevet til studerende på landets handelshøjskoler, handelsskoler og finansakademier. Bogen er et værktøj, der giver overblik over erhvervsretten samt en grundlæggende juridisk viden, der sætter læseren i stand til at forstå og løse juridiske opgaver.

Bogen indeholder en kortfattet og koncentreret gennemgang af alle væsentlige dele af den erhvervsret, der er relevant på de nævnte uddannelsesinstitutioner. Desuden indeholder bogen 61 øvelsesopgaver med løsninger, 12 eksamens­opgaver og to eksamenssæt med gode besvarelser.

Forfatterens mål er ikke alene at give læseren et værktøj til at bestå erhvervsretten, men i det hele taget at give alle studerende et værktøj til at bestå erhvervsretten med en god karakter.

John Elling er advokat og ekstern lektor ved CBS og Københavns Universitet samt censor ved Syddansk Universitet. Han har undervist i erhvervsret på CBS i næsten 30 år og er medforfatter til Virtuel Erhvervsret Online samt en række eksamensopgaver.


Guds- og øvrigheds straf – centralmagt og sædelighed i Danmark-Norge

Guds og øvrigheds straf – centralmagt og sædelighed i Danmark-Norge

Forfatter: Morten Kjær

Udgave: 1. (23. august 2017)

Omfang: 480 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0000-7

Pris: kr. 595,- inkl. moms (kr. 476,- ekskl. moms)


Reformationen i 1536 er et af de store brud i dansk historie. Denne bog beskæftiger sig med Reformationens betydning for sædeligheds­forbrydelserne i Danmark-Norge. Hvordan regulerede og straffede central­magten de frivillige seksuelle forhold i Danmark-Norge i perioden 1536-1648?

Bogen er relevant for alle, der interesserer sig for forholdet mellem ret og Reformation og strafferettens historie.


Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen

Liber Amicorum Peter Møgelvang-Hansen

Forfattere: Børge Dahl, Thomas Riis & Jan Trzaskowski (red.) mfl.

Udgave: 1. (6. december 2016)

Omfang: 576 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-46-2

Pris: kr. 595,- inkl. moms (kr. 476,- ekskl. moms)


Studierne i dette festskrift er tilegnet professor Peter Møgelvang-Hansen i forbindelse med hans udnævnelse til professor emeritus ved Juridisk Institut på Copenhagen Business School af kollegaer og venner.

Bogens 34 bidrag er skrevet af Lennart Lynge Andersen, Jane Bolander, Lasse Højlund Christensen, Jesper Clement, Børge Dahl, Jens Fejø, Henrik Gam, Søren Friis Hansen, René Franz Henschel, Ewoud Hondius, Inger Høedt-Rasmussen, Søren Sandfeld Jakobsen, Tanja Jørgensen, Lars Hedegaard Kristensen, Kai Krüger, Kristina Sae-Jew Kyndesen, Henrik Lando, Troels Michael Lilja, Patrik Lindskoug, Joseph Lookofsky, Lars Henrik Gam Madsen, Bent Ole Gram Mortensen, Jannick Kofoed Mortensen, Peter Arnt Nielsen, Ruth Nielsen, Hans Viggo Godsk Pedersen, Clement Salung Petersen, Lars Lindencrone Petersen, Thomas Riis, Bjørn von Ryberg, Peter Koerver Schmidt, Viktor Smith, Henrik Selsøe Sørensen, Marie Jull Sørensen, Steen Treumer, Christina D. Tvarnø, Jan Trzaskowski, Anders Ørgaard og Kim Østergaard

Se hele indholdsfortegnelsen


WERLAUFFs kompendier, 4. udgave (2016)

WERLAUFFs kompendier, 4. udgave (2016)

Forfatter: Erik Werlauff

Udgave: 4. (18. august 2016)

Omfang: 800 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-44-8

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Werlauffs kompendier er et værdifuldt værktøj, som kan bruges af både praktikere og studerende til at få et opdateret overblik over de behandlede emner. I denne 4. udgave er otte kompendier samlet i én bog:

- Selskabsret
- Kreditret
- Civilproces
- Obligationsret
- Kontraktudarbejdelse
- Vedtægt og ejeraftale
- Ledelses- og ejeransvar
- Menneskerettigheder


Erik Werlauff er professor, dr.jur. ved Aalborg Universitet, hvor han bl.a. underviser i juridiske forhold om selskaber, finansiering, kontraktindgåelse og retspleje. Han er forfatter til en lang række bøger og artikler inden for disse emner.
Aftale- og formueret

Forstyrrelseskrav (disputats)

Forstyrrelseskrav

Forfatter: Niels Schiersing

Udgave: 1. (15. maj 2024)

Omfang: 714 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0070-0

Pris: kr. 1.295,- inkl. moms (kr. 1.036,- ekskl. moms)


Forstyrrelseskrav med undertitlen ”Retsvidenskabelige studier i de materielretlige og bevisretlige aspekter af økonomiske krav baseret på reduceret produktivitet – med fokus på entreprise og anden værksleje” er Niels Schiersings disputats, som han forsvarede for den juridiske doktorgrad (dr.jur.) i januar 2024.

Forstyrrelseskrav som ekstraordinært betalingskrav er en praktisk vigtig, men i doktrinen stort set uomtalt juridisk problemstilling, og selve begrebsdannelsen og den retsregel, der knytter sig hertil, er ikke tidligere artikuleret i dansk ret. I afhandlingen analyserer Niels Schiersing både materielretlige og bevisretlige aspekter af begrebet og opstiller på grundlag heraf en samlet retsregel for forstyrrelseskrav.

Afhandlingen er uundværlig for alle, der beskæftiger sig med entreprise- og værkslejeret, og herudover tillige for alle med interesse for obligations- og procesret, da en række af analyserne og konklusionerne er af generel og vidererækkende betydning.

På engelsk kaldes ”forstyrrelse” for ”disruption”, på svensk ”störningar” og på norsk ”plunder og heft”. Disputatsen er relevant for alle disse jurisdiktioner. Afhandlingen har et betydeligt komparativt element og analyserer en række afgørelser fra USA, England, Norge, Sverige, Australien og Skotland samt en række domme og – ikke mindst – voldgiftskendelser fra Voldgiftsnævnet for Byggeri og Anlæg (VBA).


Værdiskabende relationer – contract management og strategisk kontrahering

Værdiskabende relationer – contract management og strategisk kontrahering

Forfattere: Catrine Ekdahl, Malene Hindkjær Henriksen, Caroline Thrane-Møller, Bent Petersen & Kim Østergaard

Udgave: 1. (24. august 2022)

Omfang: 272 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0056-4

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Værdiskabende relationer er den første dansksprogede bog om contract management og strategisk kontrahering. Formålet er at give læseren en introduktion til, og et overblik over, de to ledelsesfelter, og hvorledes de kan kombineres med sigte på at skabe merværdi for kontraktens parter, men også med potentiale for at skabe merværdi uden for de enkelte kontraktrelationer.

Contract management handler i udgangspunktet om at være proaktiv frem for reaktiv og at bevæge sig væk fra den traditionelle tilgang, hvor kontrakten efter underskrift bliver lagt i skuffen og først taget frem i forbindelse med en konflikt, og hen imod en anvendelse af kontrakten som styringsværktøj for derigennem at opnå værdimaksimering af kontrakten og optimering af samarbejdet mellem parterne. Formålet og den styrende faktor for at udføre contract management skal til enhver tid være, at det skaber værdi.

Strategisk kontrahering er i høj grad baseret på anvendelse af økonomisk teori til kvalificering af det juridiske indhold i kontrakten. Strategisk kontrahering betyder et paradigmeskift væk fra mere konventionel kontrahering. Overordnet set er konventionel kontrahering karakteriseret ved anvendelse af reaktive klausuler samt et fokus på kontraktophør, værdideling og egenoptimering. I modsætning hertil har strategisk kontrahering fokus på fælles værdiskabelse og fair værdideling gennem anvendelsen af proaktive bestemmelser. Værdiskabelsen i strategisk kontrahering sikres gennem udnyttelse af parternes komplementære ressourcer samt ved vidensdeling og relationsspecifikke investeringer.

Et centralt budskab i denne bog er, at kontrakter ved anvendelsen af contract management og strategisk kontrahering er et samarbejdsfremmende, proaktivt værktøj, der sikrer værdiskabende relationer.


Smart contracts – aftaleret og blockchain

Smart contracts – aftaleret og blockchain

Forfatter: Peter Istrup

Udgave: 1. (17. maj 2022)

Omfang: 432 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0058-8

Pris: kr. 595,- inkl. moms (kr. 476,- ekskl. moms)


Smart contracts er sparsomt behandlet i dansk (rets-)litteratur, og der er høje forventninger til den praktiske anvendelse af smart contracts og den tilhørende blockchain-teknologi. Denne bog undersøger gennem otte kapitler en række aftaleretlige spørgsmål ved brug af smart contracts. Der opstilles bl.a. en definition af en smart contract, og aftaletypen kategoriseres. Blockchain-teknologien behandles med fokus på dens særlige funktionaliteter og karakteristika.

Bogen henvender sig til alle, der har en interesse for blockchain og smart contracts; særligt dem, der har brug for at få et overordnet kendskab til begreber, funktionaliteter, karakteristika mv. ved såvel blockchain som smart contracts. Bogen er baseret på forfatterens ph.d.- afhandling om samme emne.

Peter Istrup er partner og advokat (H) ved Horten Advokatpartnerselskab og har en ph.d.-grad fra Aarhus Universitet. Peter har arbejdet som virksomhedsjurist i flere større danske virksomheder og har i en årrække været formand for Danske Virksomhedsjurister.


Forbrugeraftaleloven med kommentarer, 4. udgave

Forbrugeraftaleloven med kommentarer, 4. udgave

Forfatter: Sonny Kristoffersen

Udgave: 4. (4. januar 2021)

Omfang: 560 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0037-3

Pris: kr. 695,- inkl. moms (kr. 556,- ekskl. moms)


Forbrugeraftaleloven kan betragtes som forbrugernes grundlov og erhvervsdrivendes færdselslov for salg af varer og tjenesteydelser til forbrugerne. Forbrugeraftaleloven er ændret flere gange siden 1978, hvor den første forbrugeraftalelov blev vedtaget i Danmark. Flere af lovændringerne er udtryk for implementering af EU-direktiver; senest ved gennemførelsen af forbrugerrettighedsdirektivet (direktiv 2011/83) i dansk ret ved lov nr. 1457 af 17. december 2013, som trådte i kraft den 13. juni 2014. Dertil kommer mindre, redaktionelle lovændringer i 2017og 2019.

Bogen indeholder en systematisk gennemgang af forbrugeraftaleloven, herunder de forbrugerpræceptive regler om fortrydelsesret samt de omfangsrige oplysningsforpligtelser. Lovkommentaren er udarbejdet i en praksisnær kontekst, hvor lovteksterne fortolkes og analyseres, især igennem Forbrugerklagenævnets afgørelser, danske domme, EU-retlig domspraksis og Forbrugerombudsmandens udtalelser. Desuden behandles samspillet mellem forbrugeraftalelovens og markedsføringslovens regler. Der er udarbejdet doms- og sagsregister samt stikordsregister.

Advokat, ph.d. Sonny Kristoffersen er partner hos Advokatpartnerselskabet Brinkmann Kronborg Henriksen samt lektor på SDU og Cphbusiness.


Aftalelovens § 36 – fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol

Aftalelovens § 36 – fra kontraktfrihed til urimelighedskontrol

Forfatter: Lennart Lynge Andersen

Udgave: 1. (2. januar 2018)

Omfang: 512 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0012-0

Pris: kr. 695,- inkl. moms (kr. 556,- ekskl. moms)


Bogen beskriver introduktionen af aftalelovens § 36 i 1975, og hvorledes den har virket. Den arkæologiske forankring undersøges, og samtidig er alle trykte afgørelser samt enkelte utrykte analyseret. Forfatteren peger på, at mange fejlagtigt anser urimelighed og rimelighed for komplementære størrelser, og han opfordrer til større bevidsthed om, at § 36 er en urimelig­hedskontrol. Forfatteren påviser, at § 36’s rolle som generalklausul ikke har fungeret, idet bestemmelsen i alt væsentligt har fungeret som en lempelsesregel.

Indtil videre er kun få afgørelser gået videre end regelsættet før 1975 med hensyn til at beskytte den svage part i et kontraktforhold. Bogen undersøger forholdet til de øvrige bestemmelser i aftalelovens kapitel III og V, herunder navnlig forholdet til §§ 31 og 33. Der peges på, at samspillet med § 39 bør undersøges nærmere, navnlig i ansættelsesretlige sager.

Indtil 2014 har bl.a. de hidtidige processuelle regler medført mange sager ved domstolene, herunder Højesteret, men der rejses spørgsmål om, hvorvidt de nuværende regler betyder, at § 36-sager fremover vil blive enlige svaler i Højesteret.
Arbejds- og ansættelsesret

Medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser, 2. udgave

Medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser

Forfattere: Lars Lindencrone Petersen, Morten Schaumburg-Müller & Peer Schaumburg-Müller

Udgave: 2. (1. marts 2023)

Omfang: 344 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0063-2

Pris: kr. 595,- inkl. moms (kr. 476,- ekskl. moms)


Medarbejderrepræsentation i selskabsbestyrelser behandler først og fremmest reglerne om medarbejderrepræsentation i private kapitalselskabsbestyrelser, men også de særlige regler, der gælder for andre selskabsformer og virksomhedstyper, herunder erhvervsdrivende fonde og finansielle virksomheder. Bogen behandler også medarbejderrepræsentation i statsselskaber, statsvirksomheder, SE-selskaber og det europæiske andelsselskab (SCE-selskabet). Bogen forener behandlingen af de praktiske regler i forbindelse med medarbejderrepræsentanter med en juridisk analyse af lovgivningen inden for området.

Bogen retter sig mod medarbejdere, som allerede er medlemmer af en selskabsbestyrelse, og til medarbejdere, som deltager i medarbejderrepræsentationsvalg eller overvejelser om medarbejderrepræsentation. Også virksomhedsledere og administrative medarbejdere der skal forholde sig til medarbejderrepræsentation, kan søge svar på spørgsmål, som knytter sig hertil. Bogen retter sig også mod advokater, myndigheder og organisationsfolk, der til daglig beskæftiger sig med området, men som ofte har et arbejdsretligt udgangspunkt uden specielle forudsætninger for selskabsretten, som medarbejderrepræsentantreglerne er en del af.


Aldersdiskriminationsforbuddets indtog i arbejds- og ansættelsesretten

Aldersdiskriminationsforbuddets indtog i arbejds- og ansættelsesretten

Forfatter: Christian Højer Schjøler

Udgave: 1. (27. september 2017)

Omfang: 512 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0003-8

Pris: kr. 595,- inkl. moms (kr. 476,- ekskl. moms)


Bogen giver et kærkomment og nuanceret indblik i det EU-retlige grundlag bag forbuddet mod aldersdiskrimination, som ikke har levet et stille liv siden dets indtog i arbejds- og ansættelsesretten i 2004.

Bogen er et nyttigt værktøj for praktikere, der ønsker indsigt i de mange EU-domme på området og forståelse af forbuddets almene bestanddele, herunder proportionalitetsprincippet.


Kædeansvar – ansvar for underentreprenørers retsbrud

Kædeansvar – ansvar for underentreprenørers retsbrud

Forfattere: Marie-Louise Holle & Ruth Nielsen

Udgave: 1. (27. september 2017)

Omfang: 272 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0005-2

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Kædeansvar kan fx blive relevant i tilfælde, hvor en bygherre/ordregiver indgår kontrakt med en hovedentreprenør om udførelse af en opgave, hvorefter hovedentreprenøren giver arbejdets udførelse i underentreprise til en underentreprenør, der underbetaler de ansatte.

I sådanne situationer kan man spørge, om hovedentreprenøren i forhold til dels ordregiveren, dels underentreprenørens ansatte hæfter for den manglende lønbetaling.EU- og international ret

Business Law, Europe, 2. udgave

Business Law, Europe , 2. udgave

Forfatter: Erik Werlauff (red.), Paul Klumpes, Gitte Søgaard & Anders Larsen

Udgave: 2. (21. september 2021)

Omfang: 544 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0053-3

Pris: kr. 695,- inkl. moms (kr. 556,- ekskl. moms)


Business Law, Europe is a must-have for any business advisor that operates on a cross-border level in Europe.

The book is also for students and teachers who desire a deeper understanding of the business and corporate rules we share in the EU countries, EEA countries, and the UK

Whether you already have solid knowledge about doing business in Europe or just taking your first steps on this corporate scene, this book should be within your reach.


Internationale løsøreaftaler (CISG del II), 2. udgave

Internationale løsøreaftaler (CISG del II), 2. udgave

Forfatter: Thomas Neumann

Udgave: 2. (20. januar 2021)

Omfang: 208 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0043-4

Pris: kr. 225,- inkl. moms (kr. 180,- ekskl. moms)


Internationale løsøreaftaler giver læseren en letforståelig introduktion til de væsentligste regler, der regulerer internationale løsøreaftaler, herunder lovvalg, aftaleindgåelse og aftalefortolkning.

Indføringen i lovvalgsreglerne beskriver hovedtrækkene i 1955 Haagerkonventionen og 1980 Rom­konventionen. Herudover behandles samspillet mellem lovvalgsreglerne og FN’s konventionen for internationale løsøreaftaler (CISG). Ved brug af eksempler fra international retspraksis redegøres for de materielle regler vedrørende den autonome fortolkningsmetode, der er påbudt ved anvendelsen af CISG, samt de regler, der gælder for indgåelse og fortolkning af internationale aftaler.

Beskrivelsen af de materielle regler i CISG omfatter primært CISG del II om tilbud, accept og tilbage­kaldelse, men angiver også principperne for vedtagelse af standardvilkår i internationale løsøreaftaler.


Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Danmark og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention

Forfatter: Jacques Hartmann

Udgave: 1. (13. november 2017)

Omfang: 208 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0008-3

Pris: kr. 295,- inkl. moms (kr. 236,- ekskl. moms)


Den Europæiske Menneskerettighedskonvention trådte i kraft den 3. september 1953. Danmark var et af ti lande, som grundlagde konventionen, og traditionelt har der været stor støtte for menneskerettigheder i Danmark. I de seneste år har der imidlertid været en del kritik af Menneskerettighedskonventionen.

Bogen besvarer grundlæggende spørgsmål og gennemgår de 15 sager, som Danmark har “tabt” siden tiltrædelsen i 1953, hvoraf langt de fleste har omhandlet retten til en retfærdig rettergang. Derudover har Danmark tabt principielle sager om tvunget medlemskab af fagforeninger, manglende beskyttelse af journalisters ytringsfrihed samt ulovlig frihedsberøvelse. Bogen viser, hvordan flere af disse sager, samt andre principielle sager fra menneskerettighedsdomstolen, har haft en afgørende indflydelse på det danske retssystem og værdinormer i Danmark. Konventionen og tillægsprotokollerne er optrykt i bogen og derfor altid ved hånden.


International Contracts: the UNIDROIT Principles as an alternative to clauses on governing law

International Contracts: the UNIDROIT Principles as an alternative to clauses on governing law

Forfatter: Erik Werlauff

Udgave: 1. (30 januar 2013)

Omfang: 208 hardback

ISBN: 978-87-92598-21-9

Pris: kr. 295,- inkl. moms (kr. 236,- ekskl. moms)


Why is This Book Relevant to You?
When enterprises in different countries enter into an agreement with each other, there is always the question of governing law. This book is about choosing the UNIDROIT Principles! This solution is so good, and so comprehensible to everyone, that you do not have to start with suggesting your own country’s law, thereby starting the inevitable discussion. You can go directly to the best and most balanced solution. These principles are the common denominator for all our countries’ law, and they can be learned in some hours. Everyone will understand them.

This book can be read without the Principles at hand, but the best result is of course achieved when you can immediately consult them. Therefore, the Principles are reproduced in this book with the kind consent of UNIDROIT.
Familie- og arveret

Arveretten, 7. udgave

Arveretten, 7. udgave

Forfattere: Rasmus Kristian Feldthusen, Ingrid Lund-Andersen & Linda Nielsen

Udgave: 7. (24. august 2022)

Omfang: 308 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0061-8

Pris: kr. 465,- inkl. moms (kr. 372,- ekskl. moms)


Denne bog er skrevet til brug for undervisningen i faget Familie- og arveret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Bogen omfatter en gennemgang af regler og praksis om arv, herunder de legale regler om arv til slægt og ægtefælle. Desuden behandles testamentsregler, herunder regler om udvidet samlevertestamente. Endelig behandles fælles regler om arv og testamente, bl.a. bortfald af arveret, arveafkald, dødsgaver samt begunstigelse i forsikring og pensionsopsparing.

Bogen er tillige relevant for praktiserende jurister, herunder advokater, dommere, ansatte i forsikrings-, pensions- og pengeinstitutbranchen mv., der beskæftiger sig med arve­retlige spørgsmål.

Bogen er ajourført til den 1. juli 2022.

Rasmus Kristian Feldthusen er professor, ph.d. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Han har skrevet en lang række bøger og artikler om arveretlige, generationsskifteretlige samt skatteretlige spørgsmål.

Ingrid Lund-Andersen er professor, dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun har skrevet en lang række bøger og artikler om familieretlige og arveretlige emner.

Linda Nielsen er professor, dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun har skrevet en lang række bøger og artikler om familie­retlige og arveretlige emner.


Familieretten, 10. udgave

Familieretten, 10. udgave

Forfattere: Linda Nielsen & Ingrid Lund-Andersen

Udgave: 10. (24. august 2022)

Omfang: 360 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0060-1

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)


Denne bog er skrevet til brug for undervisningen i faget Familieret på Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Bogen omfatter en gennemgang af regler og praksis om ægtefæller, børn og ugifte samlevende samt en mere grundlæggende behandling af reglerne om familieformuen, herunder formueforholdene under samlivet og ved samlivsophør, separation og skilsmisse.

Bogen er ajourført til den 1. juli 2022.

Linda Nielsen er professor, dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun har skrevet en lang række bøger og artikler om familie­retlige og arveretlige emner.

Ingrid Lund-Andersen er professor, dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Hun har skrevet en lang række bøger og artikler om familieretlige og arveretlige emner.
Immaterialret

Festskrift til Jørgen Blomqvist

Festskrift til Jørgen Blomqvist

Forfattere: Morten Rosenmeier, Thomas Riis, Jens Schovsbo & Henrik Udsen (red.) mfl.

Udgave: 1. (10. maj 2021)

Omfang: 792 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0041-0

Pris: kr. 895,- inkl. moms (kr. 716,- ekskl. moms)

Med dette festskrift hædrer en række kolleger inden for den akademiske og praktiske juridiske verden adjungeret professor, lic.jur. Jørgen Blomqvist i anledning af hans 70-års fødselsdag den 7. maj 2021.

INDHOLD:
Henrik Faursby Ahlers & Stig von Hielmcrone,Forfatternes Forvaltningsselskab – skabelsen af et kollektivt forvaltningsselskab
Mads Bryde Andersen, Ophavsretlig specialisering – fordele og risici
Johan Axhamn, Copyright and Artificial Intelligence—with a focus on the area of music
Irina Eidsvold-Tøien, Parodirettslig vakuum i norsk rett
Stefania Ercolani, Do the Right Thing! Authors’ contracts in the 2019 copyright directive
Mihály Ficsor, Half-Opened “Umbrella”—Interpretation problems of Article 8 of the WCT
Terese Foged, § 35 gennem 35 år
Ysolde Gendreau, Intellectual Property Norms in the CETA: An Important Step for Canada
Jane C. Ginsburg, Conundra of the Berne Convention Concept of the Country of Origin
Martin Gormsen, Vederlag for privatkopiering – fanget mellem politik og jura
Frank Gotzen, Some thoughts on Text and Data Mining in the European Union
Anders Sevel Johnsen, Journalisters overdragelse af ophavsrettigheder
Hanne Kirk, Stort og småt om fortolkning af aftaler om overdragelse af ophavsrettigheder
Torsten Bjørn Larsen, Ophavsretlig beskyttelse af tøj og sko
Silke von Lewinski, A Phonogram, to be or not to be?
Jukka Liedes, Kort rättspolitiskt inlägg till skyddet av fotografiska bilder
Bent Ole Gram Mortensen, Anne Black-sagen
Victor Nabhan, Danser la vie
Dan Stausholm Nielsen, EU-rettens stigende indflydelse på reglerne om overdragelse af rettigheder
Lasse Lau Nielsen & Jakob Plesner, Ophavsret og ytringsfrihed
Rainer Oesch, Universitetspersonals upphovsrätt och öppen publicering – finsk synpunkt
Anders Rasch & Martin Kyst, Brug af værker i undervisningen – licenskonstruktioner
Sam Ricketson, Treaty Interpretation and Treaty Making
Thomas Riis, Værksbegreb og fikseringskrav i EU-ophavsretten
Ole-Andreas Rognstad, The RAAP Decision of the CJEU—What Happened to Reciprocity?
Jan Rosén, The Rome Convention, WPPT and a right to remuneration—Details of the RAAP case
Morten Rosenmeier, Hvor bred er den ophavsretlige beskyttelse efter Painer-dommen?
Jens Schovsbo, Æres den som æres bør – EU-harmonisering af ophavsaftaleretten
Sebastian Felix Schwemer, Linking after VG Bild-Kunst: Essential functionality and never-ending story?
Peter Schønning, DSM-direktivets artikel 17 – en ny eneret eller en ny undtagelse?
Martin Senftleben, Operationalizing Vigeland—2 x 2 Public Order and Morality Arguments
Stina Teilmann-LockParatexts: Copyright in the Typographical Arrangement of Published Editions
Henrik Udsen, Mellemmandsoverføring?
Jøren Ullits, Ophavsrettens adgang til at gengive billeder i aviser
Knud Wallberg, Titelbeskyttelsen i dansk ret


Lov om forretningshemmeligheder med kommentarer

Lov om forretningshemmeligheder med kommentarer

Forfattere: Thomas Riis & Jens Schovsbo

Udgave: 1. (10. september 2019)

Omfang: 316 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0015-1

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)

Med Lov om forretningshemmeligheder, som trådte i kraft den 9. juni 2018, har Danmark fået en særlig lov, der beskytter forretningshemmeligheder mod uberettiget brug. Loven, der hviler på EU-direktiv 2016/943, har helt ændret de retlige rammer for beskyttelse af fortrolig knowhow og fortrolige forretningsoplysninger.

Thomas Riis og Jens Schovsbo er begge professorer ved Københavns Universitets Center for Informations- og Innovationsret (CIIR).


Copright, to be or not to be

Copyright, to be or not to be

Forfattere: Jørgen Blomqvist (red.) mfl.

Udgave: 1. (4 June 2019)

Omfang: 356 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0004-5

Pris: kr. 695,- inkl. moms (kr. 556,- ekskl. moms)

This book contains the papers presented at the ALAI Congress in Copenhagen on May 18–19, 2017. Today, the protection of copyright and related rights is as controversial as ever before. It reaches into our everyday activities on the internet and is by many seen as an impediment to the free flow of information, culture and entertainment.

The Congress examined in depth not only why this protection came about, but in particular also which role it plays in modern society. Some of the leading experts in the world discussed the issues under the following headings: the traditional justifications for copyright and related rights; economic aspects of copyright and related rights; individual and collective licensing as a means of improving the functioning and acceptance of copyright and related rights; and general tendencies and future developments.

The general reports, which are based on questionnaires from a large number of ALAI’s national groups, are published in English, French and Spanish, whereas other papers are published in one of these languages, as it was presented.


Ophavsret & ytringsfrihed

Ophavsret & ytringsfrihed

Forfatter: Pernille Bruun Andersen

Udgave: 1. (5. februar 2018)

Omfang: 272 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0007-6

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Ophavsret & ytringsfrihed undersøger, hvornår det kan være relevant at påberåbe sig ytringsfriheden i en ophavsretssag. Bogen analyserer kollisioner mellem ophavsret og ytringsfrihed i et nationalt, EU- og folkeretligt perspektiv og giver som den første afhandling på området et samlet overblik over den praksis, der behandler de to retsområders møde med hinanden ved de forskellige typer af domstole.

Bogen påviser gennem analyser af domspraksis, at det er muligt at identificere, hvilke afvejningskriterier der kan inddrages i sager, hvor ophavsretten og ytringsfriheden kolliderer. I bogen identificeres også områder, hvor den aktuelle ophavsretlige balance ikke er optimal.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med ophavsret i praksis.


The Wired World of University Teaching – Legal Challenges

The Wired World of University Teaching – Legal Challenges

Forfattere: Laura Carlson, Cecilia Magnusson Sjöberg & Frantzeska Papadopoulou

Udgave: 1. (30. august 2017)

Omfang: 192 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0001-4

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


The digitalization and commercialization of teaching raise both new and old questions with respect to academic freedom, copyrights to teaching materials, employment rights, open access and data protection, public sector information, and transparency.

When traditional academic learning is challenged, academic freedom and the protections of privacy and moral rights are essential.
IT- og databeskyttelsesret

Kontrakter om implementering af virksomhedssystemer – Standardkontrakten Virk23

Kontrakter om implementering af virksomhedssystemer – Standardkontrakten Virk23

Forfattere: Nicolai Dragsted

Udgave: 1. (13. marts 2024)

Omfang: 152 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0051-9

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)


Der kan være betydelige omkostninger og betydelig risiko knyttet til projekter med anskaffelse af ERP-systemer, CRM-systemer, lønsystemer, sagsstyringssystemer eller andre former for virksomhedssystemer. Alle virksomheder og myndigheder, der skal anskaffe et nyt virksomhedssystem, kan få glæde af denne bog, som henvender sig til advokater, konsulenter, projektledere og forretningsansvarlige, der arbejder med implementering af virksomheds­systemer.

Bogens hovedtema er understøttelse af samarbejdet mellem på den ene side en kunde, der skal anskaffe et nyt virksomhedssystem, og på den anden side den konsulentvirksomhed, der skal bistå med implementering af det valgte standardsystem. De særlige forhold ved implementeringsprojekter belyses med udgangspunkt i kontrakten mellem kunde og konsulentvirksomhed. Hovedvægten er lagt på den indsats, konsulentvirksomheden skal yde med rådgivning og projektledelse. Den bistand ligger i krydsfeltet mellem virksomhedsrådgivning og it-konsulentydelser.

Hvor der foreligger meget litteratur om kontrakter til styring af projekter med klassiske it-leverancer, findes der ikke litteratur specifikt om kontrakter til brug i krydsfeltet mellem virksomhedsrådgivning og it-konsulentydelser. Det råder denne bog bod på.

Advokat Nicolai Dragsted har siden 1985 arbejdet med it-kontrakter. I 2000 udgav han bøgerne IT-kontrakter 1 og 2, der indeholdt en omfattende samling af hans egne standardkontrakter. I 2018 blev han optaget i Legal 500s Hall of Fame på it-området. Som ekstern advokat har Nicolai Dragsted i mere end 25 år bistået kundesiden med kontrakter vedrørende ERP-projekter og andre projekter med implementering af virksomhedssystemer.


Internetretten, 4. udgave

Internetretten, 4. udgave

Forfattere: Jan Trzaskowski (red.), Christian Bergqvist, Søren Sandfeld Jakobsen, Susanne Karstoft, Hanne Kirk, Lene Wacher Lentz, Thomas Riis & Marie Jull Sørensen

Udgave: 4. (30. januar 2024)

Omfang: 904 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0064-9

Pris: kr. 895,- inkl. moms (kr. 716,- ekskl. moms)


Internetretten er en samlet fremstilling af de væsentligste retsområder, som er relevante for aktiviteter på internettet, herunder elektronisk handel. Bogen henvender sig til både juris­ter og praktikere, som ønsker en generel og grundig indføring i internetrettens mange emner. Bogen er blevet til i samarbejde mellem de juridiske miljøer på Copenhagen Business School, Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet.


1. Internet og jura (Jan Trzaskowski)

DEL I: GRUNDRETTIGHEDER

2. Ytringsfrihed og privatlivsbeskyttelse (Søren Sandfeld Jakobsen)

3. Personoplysninger (Jan Trzaskowski)

DEL II: MARKEDET

4. Markedsføring (Jan Trzaskowski)

5. Ophavsret (Hanne Kirk)

6. Forretningskendetegn (Thomas Riis)

7. Domænenavne (Thomas Riis)

8. Konkurrenceret (Christian Bergqvist)

9. Digitale platforme (Marie Jull Sørensen)

DEL III: SALG OG BETALING

10. Aftaler og fjernsalg (Susanne Karstoft)

11. Køb af digitale ydelser (Søren Sandfeld Jakobsen)

12. Internetbetalinger (Susanne Karstoft)

DEL IV: SIKKERHED, ANSVAR OG RETSHÅNDHÆVELSE

13. Informationssikkerhed (Søren Sandfeld Jakobsen)

14. Cybercrime og politiets efterforskning (Lene Wacher Lentz)

15. Mellemmandsansvaret (Søren Sandfeld Jakobsen)

16. International retshåndhævelse (Jan Trzaskowski)


Informationsretsaftaler

Informationsretsaftaler

Forfattere: Jens Schovsbo (red.), Jørgen Blomqvist, Vibeke Borberg, Ole Hansen, Olga Kokoulina, Anja Møller Pedersen, Nine Riis, Thomas Riis, Morten Rosenmeier, Sebastian Schwemer, Henrik Udsen, Vibe Ulfbeck & Knud Wallberg

Udgave: 1. (30. januar 2024)

Omfang: 330 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0065-6

Pris: kr. 595,- inkl. moms (kr. 476,- ekskl. moms)


Informationsretsaftaler er aftaler, der indrømmer eller begrænser adgang til brug af information. Bogen beskriver og analyserer de regler, som regulerer en række typiske informationsretsaftaler bl.a. datakontrakter, aftaler om overdragelse af immaterialrettigheder og aftaler om brug af persondata. Derudover identificerer bogen nogle almene hensyn og principper, som kan bruges både ved fortolkningen af aftaler og lovgivning. Kapitlerne er skrevet af juridiske forskere fra Københavns Universitet og af praktikere.


1. Informationsretsaftaler – aftalefrihed og lovregulering på det informationsretlige område (Jens Schovsbo, Anja Møller Pedersen, Thomas Riis, Sebastian Schwemer & Henrik Udsen)

2. Grundrettigheder og aftalefrihed i informationsretten (Anja Møller Pedersen>

3. Ophavsretsaftaler i dansk ret: før og efter DSM-direktivet (Jens Schovsbo)

4. Datakontrakter i erhvervsforhold (Nine Riis)

5. Aftaler om varemærker og domænenavne (Knud Wallberg)

6. Aftaler om personlige informationsrettigheder (Vibeke Borberg)

7. Immaterialrettigheder i ansættelsesforhold (Morten Rosenmeier)

8. Aftalefrihed og præceptivitet i EU-ophavsretten (Thomas Riis & Jens Schovsbo)

9. Onlineplatformenes terms and conditions: grænser for aftalefriheden (Sebastian Felix Schwemer)

10. Aftaler hvor personoplysninger indgår som en modydelse (Henrik Udsen)

11. FRAND commitments in technical standards and standard essential patents (Olga Kokoulina)

12. Fortolkning af aftaler, love og konventioner (Jørgen Blomqvist)

13. Længerevarende kontrakters receptivitet (Ole Hansen & Vibe Ulfbeck)


Introduction to EU Internet Law, 3rd edition

Introduction to EU Internet Law, 3rd edition

Forfattere: Jan Trzaskowski, Andrej Savin, Patrik Lindskoug & Björn Lundqvist

Udgave: 3. (22. august 2023)

Omfang: 552 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0068-7

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)


Introduction to EU Internet Law provides a thorough introduction to the parts of European Union law that are particularly relevant to the Internet, including electronic commerce. Its eleven chapters introduce, analyse and discuss a variety of legal topics and their application to activities on or relating to the Internet.

This book will serve as a valuable resource for lawyers, legal academics and law students who wish to familiarise themselves with Internet law or update their knowledge. It is also suitable as a general introduction for readers without a law background whose skills may be more technological than legal.

Jan Trzaskowski, Ph.D., is Law Professor at Copenhagen Business School and Aalborg University. Since the mid-1990s, he has dealt with legal and regulatory aspects of information technology.

Andrej Savin, Ph.D., is Law Professor at Copenhagen Business School. His main research interests relate to information technology law, in particular Internet governance in the US and in Europe. His primary focus is on EU policymaking in the digital single market.

Björn Lundqvist, LL.D., is Associate Professor at the Faculty of Law, Lund University. He has worked with commercial law and international e-commerce law since the mid-1990s. His major fields of interest are commercial law, international and comparative private law and property law.

Patrik Lindskoug, LL.D., is Law Professor at Stockholm University. His research focuses on innovation, competition, property and law, and he takes a particular interest in the regulation of the digital economy.


GDPR Compliance – Understanding the General Data Protection Regulation

GDPR Compliance – Understanding the General Data Protection Regulation

Forfattere: Jan Trzaskowski & Max Gersvang Sørensen

Udgave: 2. (1. september 2022)

Omfang: 460 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0052-6

Pris: kr. 465,- inkl. moms (kr. 372,- ekskl. moms)

The processing of personal data plays an increasingly important role in our modern information society. This book guides the reader through the legal framework—including case law—relating to the processing of personal data in the European Union and provides tools to ensure compliance by businesses.

This revised second edition is up-to-date as of 1 August 2022 and includes the text of the General Data Protection Regulation for easy access and annotation.

Jan Trzaskowski, Ph.D., is professor of data protection law and market law at the Copenhagen Business School and Aalborg University.

Max Gersvang Sørensen is Senior Digital Business Counsel at the Gorrissen Federspiel Law Firm and has wide experience with the implementation of personal data strategies.


IT-ret, 5. udgave

IT-ret, 5. udgave

Forfatter: Henrik Udsen

Udgave: 5. (24. august 2021)

Omfang: 880 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0050-2

Pris: kr. 795,- inkl. moms (kr. 636,- ekskl. moms)

Hent indholdsfortegnelse.

Hent oversigt over væsentligste ændringer.

IT-ret behandler en række af de retlige problemstillinger, som den digitale teknologi giver anledning til.

Del I introducerer læseren til it-ret og teknologi.

Del II behandler immaterialretten, herunder den retlige beskyttelse af edb-programmer, databaser og andre digitale værker, brug af varemærker og søgeord på internettet og reguleringen af domænenavne.

Del III behandler databeskyttelsesretten med udgangspunkt i databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Del IV behandler mellemmandsretten, med særlig fokus på netværksoperatørers, sociale mediers og andre platformes ansvar for ulovligt indhold og adgangen til at få nedlagt forbud mod mellemmænd efter reglerne i retsplejeloven.

Del V behandler en række regelsæt af relevans for e-handel, herunder markedsføring på digitale medier, digital aftaleindgåelse, køb og salg af digitale ydelser og digitale betalinger.

Del VI behandler it-kontraktretten med udgangspunkt i udvalgte centrale kontrakttyper: udviklingsaftaler, driftsaftaler og softwarelicensaftaler, herunder open source-licenser.

Henrik Udsen er professor, dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet og leder af fakultetets center for informations- og innovationsret.


Informationssikkerhedsret

Informationssikkerhedsret

Forfattere: Søren Sandfeld Jakobsen (red.), Max Gersvang Sørensen, Mathias Mølsted Andersen, Bent Ole Gram Mortensen & Daniel Hartfield-Traun

Udgave: 1. (27. april 2021)

Omfang: 288 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0040-3

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)


Informationssikkerhed (cybersecurity) har fået kolossal betydning i takt med den stigende digitalisering af stort set alle sektorer i samfundet. Som følge heraf er der også inden for få år blevet vedtaget en lang række regelsæt på området, der førhen var sparsomt reguleret.

Bogen er den første fremstilling herhjemme, der giver en samlet og systematiseret behandling af de væsentligste regler på området. Bogen giver tillige en indføring i, hvordan reglerne rent praktisk kan efterleves i den enkelte virksomhed eller myndighed.

Forfatterne er alle jurister, der enten som professorer, advokater eller rådgivere beskæftiger sig indgående med området.


IT-kontraktret, 2. udgave

IT-kontraktret, 2. udgave

Forfatter: Henrik Udsen

Udgave: 2. (25. marts 2020)

Omfang: 576 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0035-9

Pris: kr. 795,- inkl. moms (kr. 636,- ekskl. moms)


IT-kontraktret behandler en række centrale it-kontrakter: udviklingsaftalen, driftsaftalen, vedligeholdelsesaftalen og softwarelicensaftalen. Bogen gennemgår de væsentligste reguleringstemaer for hver af disse aftaletyper og har sit hovedfokus på den baggrundsretlige regulering. Undervejs inddrages relevante bestemmelser fra de gældende standardkontrakter.

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med it-kontrakter og særligt dem, der har brug for at kende den baggrundsretlige regulering i forbindelse med forhandling, tvistløsning mv.

Samtidig med udgivelsen af denne 2. udgave er offentliggjort en domsdatabase, der samler trykte og utrykte it-kontraktretlige domme, særligt fra Danmark og Norge. Dommene i domsdatabasen er alle omtalt i bogen. Domsdatabasen er tilgængelig fra www.it-kontraktret.dk.

Henrik Udsen er professor, dr.jur. ved Københavns Universitet. Han underviser i og holder løbende foredrag om it-retlige og it-kontraktretlige emner, ligesom han er forfatter til en lang række artikler og bøger om disse emner. Han fungerer løbende som voldgiftsdommer i it-tvister og har tidligere arbejdet som advokat med speciale i it-kontrakter.


Dansk Persondataret

Dansk persondateret

Forfattere: Bent Ole Gram Mortensen (red.) mfl.

Udgave: 1. (22. januar 2020)

Omfang: 544 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0033-5

Pris: kr. 595,- inkl. moms (kr. 476,- ekskl. moms)

Denne antologi giver en generel indføring i dansk persondataret, som den ser ud efter implementering af databeskyttelsesforordningen. I bogens almindelige del behandles de væsentlige, generelle elementer i persondataretten. I den specielle del fokuseres på en lang række retsområder og sektorer, som giver denne fremstilling en bredde, der ikke findes i andre persondataretlige fremstillinger.

Bogen er tilrettelagt således, at den også kan læses af ikke-jurister, og henvender sig til alle, der har interesse for eller berøring med behandling af personoplysninger.


Persondataforordningen – en håndbog for praktikere, 2. udg.

Persondataforordningen – en håndbog for praktikere

Forfattere: Nis Peter Dall & Jesper Langemark

Udgave: 2. (10. juli 2018)

Omfang: 496 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0017-5

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)


Persondataforordningen har fundet anvendelse siden den 25. maj 2018. Denne bog introducerer læseren til disse fælleseuropæiske regler og principper for behandling af personoplysninger. Bogen, som er forsynet med tjeklister, oversigter, kan bl.a. benyttes som værktøj for private virksomheder og offentlige myndigheder til at sikre overholdelse af de nye skærpede regler.

Bogen er opdelt i en almindelig del med introduktion til forordningen og i en speciel del, hvor udvalgte emner behandles nærmere. I bogens specielle del redegøres bl.a. for behandling af personoplysninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelser, outsourcing, markedsføring, sociale medier, ansættelsesforhold og nye teknologier såsom cloud computing, internet of things, big data og droner.

Forordningen og databeskyttelsesloven er optrykt i bogen og derfor altid ved hånden.


Uddrag af Internetretten – personoplysninger, markedsføring og forretningskendetegn

Uddrag af Internetretten – personoplysninger, markedsføring og forretningskendetegn

Forfattere: Jan Trzaskowski (red.), Thomas Riis & Charlotte Bagger

Udgave: 1. (23. august 2017)

Omfang: 272 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0013-7

Pris: kr. 295,- inkl. moms (kr. 236,- ekskl. moms)


Uddrag af Internetretten indeholder følgende fem kapitler fra bogen Jan Trzaskowski (red.) m.fl., Internetretten (3. udgave, Ex Tuto 2017): (1) Internet og jura, (3) Personoplysninger, (4) Markedsføring, (5) Forretningskendetegn og (6) Domænenavne.


Extraterritoriality in Data Privacy Law

Extraterritoriality in Data Privacy Law

Forfatter: Dan Jerker B. Svantesson (foreword by Graham Greenleaf)

Udgave: 1. (november 2013)

Omfang: 240 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-26-4

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


There are now more than 100 countries with data privacy laws. Having introduced and discussed key concepts such as data privacy, jurisdiction, forum-shopping, sovereignty and extraterritoriality, Professor Svantesson examines the extraterritoriality of current and proposed EU data privacy law, and the data privacy laws of Australia, Japan, Singapore and the Philippines. Proposals are made for how the extraterritoriality of data privacy laws may be regulated through a doctrine of ‘market sovereignty’. Further the central role of geo-location technologies is discussed and a ‘layered’ approach to the extraterritoriality of data privacy laws is introduced.

Dan Jerker B. Svantesson is Professor at Bond University Australia and Researcher at the Swedish Law & Informatics Research Institute.


Internationalisation of Law in the Digital Information Society: Nordic Yearbook of Law and Informatics 2010–2012

Internationalisation of Law in the Digital Information Society: Nordic Yearbook of Law and Informatics 2010–2012

Forfattere: Dan Jerker B. Svantesson & Stanley Greenstein (red.) mfl.

Udgave: 1. (14. juni 2013)

Omfang: 384 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-22-6

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Internationalisation of Law in the Digital Information Society covers the theme: 'Internationalisation of law in the digital information society', with the following sub-themes: 1) Data protection in global networks, 2) Evolving systems for solving conflict of laws on the Internet, and 3) Visualisation of law.

This series of yearbooks has been published since 1984.

CONTENTS:
Helena Jäderblom: Opening of the XXVII Nordic Conference on Law and IT
Peter Blume: An Evolving New European Framework for Data Protection
Inger Marie Sunde: Enforcing Legal Protection Against Online Violation of Privacy
Lee Bygrave: Data Protection vs. Copyright
Cecilia Magnusson Sjöberg: Administrative Data Protection in Global Networks
Giovanni Sartor: Provider’s Liability and the Right to Be Forgotten
Ahti Saarenpää: The Debtor Identity—Perspectives on Collecting Credit Information and Regulating its Use
Michael Bogdan: Website Accessibility as Basis for Jurisdiction Under the Brussels I Regulation in View of New Case Law of the ECJ
Ulf Maunsbach: Jurisdiction in Relation to Online Cross-Border Infringements: the Code and the Law
Dan Jerker B. Svantesson: On-line Cross-Border Defamation Disputes
Innocent Mgeta: Visualisation of Law: Tanzanian Perspective
Colette R. Brunschwig: Law Is Not or Must Not Be Just Verbal and Visual in the 21st Century: Toward Multisensory Law
Helena Haapio: Visualising Contracts for Better Business
Tobias Mahler: A Graphical User-Interface for Legal Texts?
Liane Colonna: Data Mining and the Need for Semantic Management
Darren Read: Net Neutrality and Regulation
Aleksander Wiatrowski: The ‘Dominance’ in Abuses of Dominant Companies: More Than Super Dominant
Kevin McGillivray: Cloud Computing and Contracts
Ubena John: The Role of Legislative Techniques in ICT Regulation
Konkurrence- og forbrugerret

Into the Northern Light – in memory of Steen Treumer

Into the Northern Light – in memory of Steen Treumer

Forfattere: Carina Risvig Hamer, Marta Andhov, Erik Bertelsen & Roberto Caranta (red.)

Udgave: 1. (2. december 2022)

Omfang: 642 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0062-5

Pris: kr. 795,- inkl. moms (kr. 636,- ekskl. moms)


Steen Treumer is a well-known name to most people working with public procurement law in Denmark and internationally. Professor Steen Treumer passed away on 16 August 2021, and this book will be presented at a conference in his honour on 2 December 2022 at Copenhagen University.

The many contributions in this book are divided into five parts: (1) Public Procurement Principles, (2) Procurement Procedures, (3) Modifications of procurement procedures and contracts, (4) Enforcement of the EU procurement rules and (5) Outside procurement – inside other related rules.


Markedsføringsretten, 4. udgave

Markedsføringsretten

Forfattere: Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis & Jan Trzaskowski

Udgave: 4. (29. marts 2022)

Omfang: 816 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0048-9

Pris: kr. 795,- inkl. moms (kr. 636,- ekskl. moms)


Markedsføringsretten er en samlet fremstilling af de regler, der sætter grænserne for virksomheders markedsføring, herunder anvendelse af varemærker og andre forretningskendetegn. Bogen inddrager den unionsretlige regulering, inklusive retspraksis fra EU-Domstolen, New Deal for Consumers og forhold vedrørende markedsføring i EU’s indre marked.

Bogens udførlige behandling af den almindelige del af markedsføringsretten suppleres i bogens specielle del med kapitler om særlige markedsføringsretlige emner som fx direkte markedsføring, produktefterligninger samt produkt- og mediespecifikke markedsføringsregler.

Fremstillingen er tilrettelagt ud fra en problemorienteret tilgang til emnefeltet og adskiller sig fra lignende fremstillinger ved bl.a. en systematisk behandling af hele kendetegnsretten, herunder varemærker og domænenavne – og ikke blot den kendetegnsretlige generalklausul i markedsføringslovens § 22.


Your Privacy Is Important to Us! – restoring human dignity in data-driven marketing

Your Privacy Is Important to Us! – coffee mug

Your Privacy Is Important to Us! – Restoring Human Dignity in Data-Driven Marketing

Forfatter: Jan Trzaskowski, with a foreword by Eric K. Clemons

Udgave: 1. (30. november 2021)

Omfang: ca. 352 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0042-7

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms) [€43 excl. VAT]


Your Privacy Is Important to Us! explores the application of EU consumer law—including data protection law and other fundamental rights—to data-driven business models that infringe on human agency, social cohesion and democratic debate. It suggests how our current legal framework can be informed by psychological, technological and societal perspectives to curb predatory business models of surveillance capitalism.

The book elucidates the potential for cross-fertilisation between data protection law and marketing law, and it demonstrates how the protection of human dignity, privacy and non-discrimination may corroborate these legal disciplines. It is argued that ‘paying with personal data’ is a misleading framing when, in fact, we pay with attention and agency—which are both scarcer and more precious than personal data and are also important in social and societal contexts. A three-tiered model of information asymmetry is introduced to illustrate why information does not ensure transparency, which is a prerequisite for user empowerment.

The aim is to inform and amplify ongoing debates by providing a coherent framing of data-driven marketing in the context of law, psychology, technology and society.

Jan Trzaskowski, Ph.D., is Law Professor at Copenhagen Business School and Aalborg University. Since the mid-1990s, he has dealt with legal and regulatory aspects of information technology, and his research focuses on the protection of consumers and fundamental rights, including privacy. He was Head of the Danish delegation negotiating the 2000 E-Commerce Directive and is founder of the Business in Democracy Initiative (BiDEM).

Eric K. Clemons, Ph.D., is Professor Emeritus at The Wharton School and author of New Patterns of Power and Profit.TILBUD: Køb bog (kr. 395,- inkl. moms) og krus (kr. 120,- inkl. moms) og få fri levering for i alt kr. 515,- inkl. moms (kr. 412 ekskl. moms).


Where Do We Stand on Discounts? – A Nordic Perspective

Where Do We Stand on Discounts? – A Nordic Perspective

Forfattere: Christian Bergqvist (ed), Vladimir Bastidas, Henrik Ballebye Okholm, Torben Thorø Pedersen & Eirik Østerud

Udgave: 1. (14. december 2017)

Omfang: 208 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0014-4

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Dominant undertakings’ ability, under competition law, to award discounts and other loyalty inducing considerations are subject to much ambiguity and unsettled issues. Despite discounts being a commercial requirement, even for the dominant undertaking, it is difficult to draw up clear principles. And while the approach to non-dominant undertakings restriction of competition has been fundamentally recast over the last 20 years, the appraisal of single company behaviour remains more formal and rigid. However, recently there have been indications that some of the same leniency might have been extended to discounts and unilateral behaviour and in particular the 2017 Court of Justice ruling in Intel has reopened the discussions. The objective of this book is to provide guidance on the matter under EU and Nordic competition law and to align these with economic theory.


FAIR SNAK på fødevareemballager

FAIR SNAK på fødevareemballager

Forfattere: Viktor Smith, Henrik Selsøe Sørensen, Jesper Clement & Peter Møgelvang-Hansen

Udgave: 1. (23. marts 2015)

Omfang: 175 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-32-5

Pris: kr. 295,- inkl. moms (kr. 236,- ekskl. moms)


Fair snak på fødevareemballager giver en række forskningsbaserede anbefalinger til, hvordan fairness-bevidste fødevareproducenter og deres emballagedesignere bedst opnår at vejlede forbrugerne frem for at vildlede dem gennem valg af ord, tekst, tal, mærker og billeder på emballagen.

Problemet opfattes ofte som juridisk, som et spørgsmål om at overholde nogle regler. Der er imidlertid en stigende bevidsthed om, at grænsen mellem neutral forbrugerinformation, fair salgssnak og bevidst eller ubevidst vildledning ikke altid er selvindlysende og at vurderingen har mere at gøre med sprog, begrebsdannelse, psykolog, perception og sensorik end med jura.


ICC's kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

ICC's kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

Oversat af: Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski og Marie Pade Andersen

Udgave: 1. (21. september 2011)

Omfang: 96 sider hæftet

ISBN: 978-87-92598-10-3

Pris: kr. 85,- inkl. moms (kr. 68,- ekskl. moms)


ICC's kodeks for reklame og markedskommunikation er den danske oversættelse af "Consolidated ICC Code of Advertising and Marketing Communication Practice", der er udfærdiget af ICC Commission on Advertising and Marketing. Denne oversættelse indeholder både indholdsfortegnelse og stikordsregister.

ICC — the world business organisation repræsenterer tusinder af medlemsvirksomheder fra over 140 lande. ICC har siden 1930’erne fastsat internationale, etiske regler om markedsføring. ICC har udviklet generelle regler om reklamepraksis, som med tiden er blevet suppleret af regler om særlige former for eller aspekter af markedsføringen.


Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked

Fair Speak: Scenarier for vildledning på det danske fødevaremarked

Forfattere: Viktor Smith, Mette Ohm Søndergaard, Jesper Clement, Peter Møgelvang-Hansen, Henrik Selsøe Sørensen og Gorm Gabrielsen

Udgave: 1. (19. juni 2009)

Omfang: 191 sider hæftet

ISBN: 978-87-991018-5-6

Pris: kr. 295,- inkl. moms (kr. 236,- ekskl. moms)


Uden mad og drikke dur helten ikke. Det gælder ikke kun helte, men alle og enhver. Intet i den fysiske verden er vigtigere end mad og drikke.

Næppe nogen kommunikationsplatform er mere ombejlet end fødevareemballagen og næppe nogen informationskoncentration ses flygtigt af så mange, men nærlæses og forstås af så få. En del af de forbrugere, der har søgt at forstå, er endt med at føle sig så vildledt, at de har klaget. Kriterierne for at skelne mellem bevidst og ubevidst vildledning og forbrugernes selvforskyldte vildfarelser er imidlertid ikke altid klare.

Forskningsprojektet FairSpeak kulegraver området med henblik på at kunne levere anbefalinger om best practices for fair fødevarekommunikation. Målet er ny videnskabeligt dokumenteret viden om »mekanikken« bag mødet mellem ord, tekst og billeder på emballagen på den ene side, og forbrugernes opmærksomhed og forskellige niveauer af viden på den anden, under deres daglige indkøb. Dette er en nødvendig viden, hvis der skal formuleres praktisk anvendelige løsningsmodeller for, hvordan vildledning kan undgås, og fødevareindustrien understøttes i at udvikle nye velsmagende og sunde produkter, som anprises på en fair måde over for forbrugerne.

Bogen er projektets midtvejspublikation og indeholder dels en kortlægning af vildledningsscenarier i dansk administrativ praksis på området i perioden 2002-2007 dels en integreret analyse af det underliggende problemkompleks fra en teoretisk såvel som praksisnær synsvinkel. I slutningen gives en alfabetisk oversigt over fødevareemballagens grundelementer.
Offentlig ret

Minksagen – skyld og ansvar

Minksagen – skyld og ansvar

Forfatter: Carsten Henrichsen

Udgave: 1. (15. november 2023)

Omfang: 184 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0049-6

Pris: kr. 195,- inkl. moms (kr. 156,- ekskl. moms)

Minksagen – skyld og ansvar retter en stærk kritik af Minkkommissionens beretning, som forfatteren mener lagde op til en vendetta mod centrale dele af embedsmandskorpset – uden sans for proportionerne, uden respekt for retlige grundprincipper og uden fornøden inddragelse af forsigtighedsprincippet ved bevisbedømmelsen såvel som ved fastlæggelsen af retsgrundlaget for kommissionens vurderinger.

Bogen indeholder en retlig analyse af en række af Minksagens hovedelementer. Men bogen er mere end det. Den indeholder også analyser af regeringens nedlukning af samfundet til forebyggelse mod coronapandemiens udbredelse, af mediernes – kritiske – omtale af regeringens initiativer under pandemien, af sagkundskabens forslag til styrkelse af beslutningsprocesserne i regeringen og af den lære, der kan uddrages af Mink­sagen i øvrigt.

Carsten Henrichsen er professor emeritus, dr.jur. og tidl. leder af Center for Offentlig Regulering og Administration ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Her har han forsket i forvaltnings- og kommunalretlige emner foruden forvaltningssociologiske emner inden for administrativ organisation og styring (forvaltningslære).


Stigmatisering af psykisk sygdom – sundhedsret, menneskeret og samfundsøkonomi

Stigmatisering af psykisk sygdom – sundhedsret, menneskeret og samfundsøkonomi

Forfatter: Annika Frida Petersen

Udgave: 1. (14. juli 2021)

Omfang: 424 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0047-2

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)

Stigmatisering af psykisk sygdom handler om, hvordan den sundhedsretlige regulering og de sundhedssystemiske strukturer kan bidrage til stigmatisering af personer med psykisk sygdom.

Læseren introduceres for et retsvidenskabeligt perspektiv på en menneskeretlig, samfundsøkonomisk og samfundsmæssig udfordring: At personer med psykisk sygdom er udsat for stigmatisering i det danske sundhedssystem.

Bogen giver læseren en forståelse af, hvordan den menneskeretlige regulering kan anvendes til at adressere stigmatisering og skaber dermed en retlig platform for at udfordre stigmatisering i samfundet. Gennem en bredspektret analyse af sundhedslovgivningen samt struktur og praksis i sundhedssystemet skaber forfatteren et blik for de stigmatiseringsudfordringer, som opstår og vedligeholdes i italesættelsen og håndteringen af en udsat persongruppe.

Bogen opdyrker et nyt retligt analysefelt, som er relevant for en række stigmatiserede kendetegn og de institutioner og den lovgivning, der omgiver dem. Bogen er et uundværligt redskab for sundhedsprofessionelle, lovgivere, forskere og andre med interesse for stigmatisering som samfundsproblematik.


Perspectives on Energy Law

Perspectives on Energy Law: Denmark and Beyond

Forfattere: Anita Rønne; redigeret af Beatriz Martinez Romera, Cătălin-Gabriel Stănescu & Martha Roggenkamp

Udgave: 1. (24. maj 2019)

Omfang: 244 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0024-3

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)

Perspectives on Energy Law contains some of the key legal writings of Associate Professor Anita Rønne, from 1985 to 2018. The book emerges from a deep sense of respect and appreciation for Anita, who was a dear friend and colleague, and aims to be a tribute to her contribution to the development of the Energy Law field.


Udbudsretten

Udbudsretten

Forfattere: Steen Treumer (red.), Carsten Sommer Andersen, Jens Bødtcher-Hansen, Andreas Christensen, Christian Clausen, Leah Elkan, Jesper Fabricius, Carina Risvig Hamer, Rasmus Holm Hansen, Michael Herbing, Rass Holdgaard, Katja Høegh, Torkil Høg, Peter Dann Jørgensen, Morten Kroon, Thomas Larsen, Trine Louise Larsen, Laura Juul Madsen, Anders Birkelund Nielsen, Rasmus Horskjær Nielsen, Jeppe Lefevre Olsen, Anja Piening, Jacob Pinborg, Jens Munk Plum, Sune Troels Poulsen, Henrik Puggaard, Amanda Elisabeth Riberholt-Rischel, Martin Stæhr, Kirsten Thorup & Grith Skovgaard Ølykke

Udgave: 1. (29. april 2019)

Omfang: 564 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0019-9

Pris: kr. 695,- inkl. moms (kr. 556,- ekskl. moms)

Udbudsretten er skrevet af eksperter med indgående kendskab til retsområdet, der er kompliceret og af stor samfundsøkonomisk betydning. Bogen er velegnet for både praktikere, teoretikere eller studerende, der ønsker en generel indføring i retsområdet eller at anvende bogen som opslagsværk.

Med udbudsloven skete der en gennemgribende fornyelse af udbudsretten, idet loven markerer en fundamentalt anderledes og dynamisk tilgang til udbudsretten. Den danske lovgiver har i en række tilfælde bevæget sig ind i gråzonen og har anlagt fortolkninger, der er kontroversielle. Analysen tager udgangspunkt i den nye udbudslov, der gennemførte udbudsdirektivet, direktiv 2014/24/EU, der er det vigtigste af EU’s direktiver på området. Desuden behandles håndhævelsen af udbudsreglerne, herunder procesretlige aspekter.

Bogen er redigeret af professor Steen Treumer, Københavns Universitet, der er medlem af Klagenævnet for Udbud.


Udbudsloven

Udbudsloven

Forfattere: Steen Treumer (red.), Claus Berg, Erik Bertelsen, Tina Braad, Jens Bødtcher-Hansen, Daniel Batistoti Cesar, Andreas Christensen, Jesper Fabricius, Morten Qvist Fog, Agnete Gersing, Carina Risvig Hamer, Rasmus Holm Hansen, Lotte Hummelshøj, Torkil Høg, Andreas Estrup Ippolito, Peter Dann Jørgensen, Morten Kroon, Thomas Larsen, Anders Birkelund Nielsen, Rasmus Horskjær Nielsen, Ruth Nielsen, René Offersen, Jeppe Lefevre Olsen, Anja Piening, Jens Munk Plum, Sune Troels Poulsen, Amanda Elizabeth Riberholt-Rischel, H.P. Rosenmeier, Signe Schmidt, Michael Steinicke, Martin Stæhr, Kirsten Thorup, Christina D. Tvarnø og Grith Skovgaard Ølykke

Udgave: 1. (26. januar 2016)

Omfang: 736 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-41-7

Pris: kr. 695,- inkl. moms (kr. 556,- ekskl. moms)


Udbudsloven implementerer det nye udbudsdirektiv og regulerer et kompliceret område af stor økonomisk betydning. Med den nye udbudslov er der sket en gennemgribende fornyelse af udbudsretten, idet loven på en række punkter går videre end påkrævet efter EU-udbudsretten.

Denne bog er skrevet af eksperter med indgående kendskab til og praktisk erfaring med udbudsretten, og den er redigeret af professor, ph.d. Steen Treumer, Københavns Universitet, som er medlem af Klagenævnet for Udbud. Bogen er velegnet for både praktikere og teoretikere og kan læses som en generel indføring i retsområdet eller anvendes som opslagsværk.

Bogen er udgivet med økonomisk støtte fra Dansk Forening for Udbudsret.


INDHOLD:
DEL I – INDLEDENDE KAPITLER
1. Udbudsloven – ud af boksen og ind i gråzonen
2. Bedre rammer for offentlig konkurrence
3. Udbudslovsudvalgets arbejde

DEL II – UDVALGTE EMNER
4. In-house og samarbejdsaftaler
5. Forudgående markedsdialog, rådgiverhabilitet og interessekonflikter
6. Innovationspartnerskaber
7. Udbud med forhandling efter udbudsloven
8. Udbud med forhandling og konkurrencepræget dialog
9. Med pisk og gulerod – reglerne om udelukkelse og self-cleaning
10. Udvælgelse
11. Livscyklusomkostninger
12. Pligt til at offentliggøre evalueringsmetoden – hvad nu?
13. Rammeaftaler under den nye udbudslov
14. Ændring af kontrakt
15. Miljø- og sociale hensyn ved offentlige anskaffelser
16. Indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser (light-regimet)

DEL III – TVÆRGÅENDE TEMAER
17. Udbudsloven og udbudsdirektivet
18. EU-Domstolens betydning for udbudsloven
19. Udbudsloven og forholdet til praksis – nogle refleksioner
20. Udbudsloven og byggeriet
21. Udbudsretlige overvejelser på it-området

DEL IV – HÅNDHÆVELSE
22. Udbudsloven og Klagenævnet for Udbud
23. Ordregivers opsigelse af kontrakt
24. Udbudsloven og håndhævelsessystemet


Dansk kommunalret – Grundtræk af den kommunale styrelseslovgivning

Dansk kommunalret – Grundtræk af den kommunale styrelseslovgivning

Forfatter: Carsten Henrichsen

Udgave: 1. (12. januar 2015)

Omfang: 288 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-34-9

Pris: kr. 360,- inkl. moms (kr. 288,- ekskl. moms)


Dansk kommunalret indeholder en samlet fremstilling af lovgivningens regler om kommunernes styrelse. Bogen belyser herved særligt:

- Det kommunale selvstyres forfatningsmæssige forankring
- Kommunestyrets organisering: Kommunalbestyrelse og udvalg mv.
- Borgmesterens og kommunalbestyrelsesmedlemmernes opgaver og ansvar
- Organiseringen og ledelsen af den kommunale administration
- Kommunernes samarbejde med andre myndigheder og virksomheder
- Kommunernes økonomiske forvaltning
- Tilsynet med den kommunale virksomhed
- Påklage af kommunale afgørelser
- Kommunedemokratiet og det kommunale nærdemokrati
- Den statslige styring af den kommunale virksomhed


Bogen er forsynet med omfattende registre: lovregister, betænkninger, redegørelser, litteratur, sagregister og en paragrafnøgle til den kommunale styrelseslov. Dertil er den seneste bekendtgørelse af styrelsesloven, foruden Indenrigsministeriets Normalforretningsorden, medtaget som bilag.

Carsten Henrichsen er dr. jur., professor i forvaltningsret, og leder af Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) ved Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Endvidere er forfatteren fagansvarlig for kursusfaget Kommunalret på den juridiske kandidatuddannelse samme sted.
Proces- og strafferet

Earn-Out Disputes

Earn-Out Disputes

Forfatter: Niels Schiersing

Udgave: 1. (3. juni 2020)

Omfang: 324 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0034-2

Pris: kr. 1.245,- inkl. moms (kr. 996,- ekskl. moms)


This book covers substantive and procedural issues regarding ‘earn-out’ provisions, i.e. purchase price adjustments based on the performance of the business (‘the target’) after the consummation of the transaction.

Earn-out clauses often give rise to disputes between the buyer and the seller, and this book provides a reference to and an analysis of case law from a number of major business jurisdictions, including Delaware, New York, England, Australia and New Zealand.

Niels Schiersing is qualified as both an advocate (Denmark) and a solicitor (England & Wales). He specialises in contract law and focuses his practice on serving as arbitrator in commercial arbitrations across several continents.


I forskningens og formidlingens tjeneste – festskrift til professor Lars Bo Langsted

I forskningens og formidlingens tjeneste – festskrift til professor Lars Bo Langsted

Forfattere: Sten Bønsing, Thomas Elholm, Søren Sandfeld Jakobsen & Lene Wacher Lentz (red.) mfl.

Udgave: 1. (5. februar 2018)

Omfang: 432 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0010-6

Pris: kr. 595,- inkl. moms (kr. 476,- ekskl. moms)


Professor Lars Bo Langsted hyldes med dette festskrift, som er skrevet af personer, der har krydset Lars Bo Langsteds vej gennem hans faglige liv. Festskriftet indeholder artikler inden for strafferet og erstatningsret samt andre discipliner, som Lars Bo har berørt i sit arbejdsliv.

Emnerne spænder vidt fra strafferetlige emner om forbrydelser, der ikke eksisterer, databedrageri og borgmestres strafansvar over erstatningsretlige emner om kapitalselskabers erstatningsansvar til emner om persondatarettens sanktionering og fremtidens forkyndelser. En af artiklerne trækker retshistoriske tråde tilbage til den danske straffesag i 1926 om Biskop Basts velgørenhedssvig.

Bidragene er primært danske, men der er også afstikkere til islandsk, norsk og svensk ret samt EU-ret.


INDHOLD:
Trine Baumbach, “Hacker-bestemmelsen, Se og Hør-sagen og nyere tendenser”
Peter Blume, “First we take and then we take. Persondatarettens sanktionering”
Ragnheiður Bragadóttir, “Voldtægtsbegrebet i islandsk ret ‒ før og nu”
Sten Bønsing, “‘Rødvinssagen’ i Farum – En straffesag fyldt med forvaltningsret og embedsmisbrug”
Hans Henrik Edlund, “Ansvar for urigtige angivelser af nettolejeindtægter i handler med investeringsejendomme”
Birgit Feldtmann, “Pirateribekæmpelse i komplekse juridiske farvande”
Peter Garde, “Biskop Bast – en sag om velgørenhedssvig”
Jesper Hjortenberg, “Eurojust. EU’s enhed for retligt samarbejde – i praksis”
Nicolaj Sivan Holst & Lasse Lund Madsen, “En revisor-smølfe-CD – om forsøg på spirituskørsel”
Søren Sandfeld Jakobsen, “Reguleringen af cyberkriminalitet og cybersikkerhed: Status, udfordringer og perspektiver”
Peter Langsted, “Kapitalselskabers erstatningsansvar over for deres investorer”
Torsten Bjørn Larsen, “Rimeligt vederlag i produktefterligningssager”
Lene Wacher Lentz, “Røveri af bil – forbrydelsen der ikke findes”
Jesper Lindholm, “Menneskerettigheder – et spørgsmål om tro?”
Christian Lundblad, “Fremtidens forkyndelsesordning for domstolene i udenlandske straffesager”
Carsten Munk-Hansen, “Begrænsning af rådgiverens opgaver ved aftale eller som følge af situationen”
Mette Neville, “SMV-bestyrelsen som vækstmotor”
Gorm Toftegaard Nielsen, “Virksomhedsansvaret. En revision, så praktikerne kan bruge reglerne?”
Jens Røn, “Databedrageri – stadig en overset bestemmelse?”
Inger Marie Sunde, “Har vi behov for straffebud om datakriminalitet?”
Henning Bang Fuglsang Madsen Sørensen, “Kunsten at læse en dom – og kunsten at skrive den!”
Marie Jull Sørensen, “Formidlingsplatformens erstatningsansvar for brugernes kriminelle handlinger”
Jan Trzaskowski, “Abonnementsfælder – i grænselandet mellem markedsføringsret og strafferet”
Per Ole Träskman, “Brott på och med internet – straffrättslig rättstillämpning avseende brott på internet”
Jørn Vestergaard, “Udlevering til umenneskelig eller nedværdigende behandling”


Retslægerådet & domstolene – erstatning for personskade

Retslægerådet & domstolene – erstatning for personskade

Forfatter: Synne Søndergaard

Udgave: 1. (3. november 2015)

Omfang: 352 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-36-3

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Bogen analyserer domstolenes anvendelse af Retslægerådet i sager om erstatning for personskade, herunder de væsentligste punkter i den juridiske og lægefaglige vurdering af årsagssammenhæng.

Udover en grundlæggende introduktion til Retslægerådet historik og opgaver, behandles samspillet mellem Retsplejelovens regler og rådets vejledning i den formelle behandling af sager ved domstolene. Bogen indeholder både komparative analyser og retspolitiske overvejelser.


Europol & cyberkriminalitet

Europol & cyberkriminalitet – proaktiv efterforskning og forbrydelser mod børn

Forfatter: Trine Thygesen Vendius

Udgave: 1. (29. juni 2015)

Omfang: 320 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-35-6

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Denne bog giver en omfattende indføring i Europol-samarbejdet, herunder hvordan det har udviklet sig i regi af EU’s indre sikker­hed og hvor Europol som organisation er i dag. Bogen tager afsæt i politisamarbejdet i en sikkerhedspolitisk kontekst – mellem suverænitet, globalisering og cybercrime, og indeholder en krono­logisk tour de force gennem udviklingen frem til oprettelsen af Europols cybercrime center, EC3. Bogen er baseret på forfat­terens ph.d.-afhandling.

Europol-samarbejdets rolle ved bekæmpelsen af online seksuelle forbrydelser mod børn behandles indgående, herunder dansk politis beføjelser i den proaktive efterforskning – fx ved brug af agenter – sammenlignet med andre EU-medlemslande. Bogen behandler endvidere “Operation Icarus” og spørgsmål om forum­shopping.

Trine Thygesen Vendius er ph.d., cand.jur. & cand.scient.pol. og har en bachelor i fransk. Hun har beskæftiget sig med Europol-samarbejdet siden 1994. Trine er postdoc ved Juridisk Fakultet, Københavns Universitet.


Legal Risk Management in Electronic Commerce – Managing the risk of cross-border law enforcement

Legal Risk Management in Electronic Commerce – Managing the risk of cross-border law enforcement

Forfatter: Jan Trzaskowski

Udgave: 1. (1 oktober 2005)

Omfang: 254 sider hæftet

ISBN: 978-87-991018-0-7

Pris: kr. 200,- inkl. moms (kr. 160,- ekskl. moms)


Legal Risk Management in Cross-Border Electronic Commerce deals with possibilities and limitations in cross-border law enforcement of unfair competition law. It also deals with how businesses can manage the risk of being subject to foreign law when pursuing commercial activities on the Internet (Legal Risk Management). The applied methodology adopts a business perspective and assumes a standardised business ('the Business') which carries out electronic commerce from an establishment in an EU member state.

Cross-border law enforcement is examined with focus on enforcement carried out by both public and private entities (public law enforcement and private law enforcement, respectively). The examination includes both enforcement through the judiciary (traditional law enforcement) and enforcement by other means (alternative law enforcement). Possibilities of risk mitigation are examined with focus on the geographical delimitation of Internet activities and on agreements concerning choice of forum (jurisdiction) and applicable law.
Selskabs- og skatteret

Vicarious Liability for Group Torts

Vicarious Liability for Group Torts

Forfatter: Sara Spiro Svendsen

Udgave: 1. (24. august 2023)

Omfang: 272 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0057-1

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)


Vicarious Liability for Group Torts examines the possibility to apply ordinary tort law rules, including vicarious liability theories, on the corporate group. The book analyzes the existing methods of reaching the pockets of parent company for subsidiary faults and then ask whether tort law could play a bigger role in holding the corporate group responsible. This question is debated based on a concurrency theory where the traditional veil piercing theory and tort law theories are treated as equivalent routes for liability – not as being in conflict with one another.

The research finds that there are no insuperable obstacles in applying tort law on the corporate group. However, some adjustments will be required to overcome the limits imposed by the general principle of limited liability.


The Business Judgment Rule in Danish Law

The Business Judgment Rule in Danish Law

Forfatter: Søren Bergenser

Udgave: 1. (7. januar 2022)

Omfang: 224 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0046-5

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


The Business Judgment Rule in Danish Law provides a full overview of the Danish version of this legal doctrine, which is a turning point in most disputes regarding the liability of directors and officers in Danish companies. The recent Supreme Court decisions regarding the liability of directors and officers in bankrupt banks have developed the doctrine in Danish law.

The doctrine is put into context by a thorough comparative study with, primarily its US/Delaware ‘mother’, which provides an understanding of this doctrine, born in a common law jurisdiction, and transferred to the Danish civil law legal system.

The book provides insights into the different standard liability situations, known in Danish law, and a thorough examination of a large number of Danish court decisions, distilling how the doctrine applies in different standard liability situations.

Søren Bergenser is a practicing attorney and holds a Ph.D. in law from the University of Copenhagen. He is also external lecturer at Aalborg University.


Den skatteretlige omgåelsesklausul

Den skatteretlige omgåelsesklausul

Forfattere: Jakob Bundgaard, Louise Fjord Kjærsgaard & Michael Tell

Udgave: 1. (21. september 2021)

Omfang: 344 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0023-6

Pris: kr. 695,- inkl. moms (kr. 556,- ekskl. moms)


Denne bog behandler misbrug og omgåelse i skatteretten med hovedvægten på den nye bestemmelse i ligningslovens § 3. Formålet er at undersøge de praktiske og juridiske implikationer for dansk og internationalt orienterede virksomheder.

I bogen tages der stilling til betingelserne for anvendelse af bestemmelsen og de juridiske problemstillinger forbundet hermed vurderes, herunder samspillet med EU-retten.

Endelig indeholder bogen en illustration af det praktiske anvendelsesområde gennem et betydeligt antal konkrete eksempler.


Skattely – skatteplanlægning, skatteflugt og misbrug

Skattely – skatteplanlægning, skatteflugt og misbrug

Forfattere: Anders Nørgaard Laursen & Liselotte Madsen (red.) mfl.

Udgave: 1. (22. december 2020)

Omfang: 160 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0044-1

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Begrebet skattely bruges i flæng i den offentlige debat, men er ikke entydigt defineret i en juridisk kontekst. Ofte anvendes “skattely” som en etikette, der kan påklistres forskellige fænomener, man – dvs. politikere, meningsdannere og andre – ikke bryder sig om, spændende fra lovlig skatteplanlægning til ulovlig skattesvig. I denne bog behandler forskere fra Danmark og Sverige en række emner, som i almindelighed knytter an til skattely-begrebet.

Bogen er udgivet på baggrund af en konference, der blev afholdt på Aalborg Universitet i oktober 2019 som led i Projekt Skattely 2.0, et forskningsprojekt under TaxResearchGroup (TRG) på Aalborg Universitet. Projektet blev etableret i foråret 2018 i et samarbejde mellem Aalborg Universitet og Skattestyrelsen.


VAT Grouping & Cost Sharing — a critical and constructive perspective

VAT Grouping & Cost Sharing — a critical and constructive perspective

Forfattere: Karina Kim Egholm Elgaard, Dennis Ramsdahl Jensen, Anders Mikelsen & Marta Papis-Almansa (eds)

Udgave: 1. (22. december 2020)

Omfang: 280 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0026-7

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


This anthology pursues discussion on the rules on VAT grouping and the cost-sharing VAT exemption in a critical and constructive academic setting. While the focus is on the harmonised European VAT, lessons from other jurisdictions are also taken into consideration.

Numerous issues and problems with the two sets of rules are scrutinised in this series of articles written by internationally renowned professors and experts in VAT/GST law.


Fair Taxation and Corporate Social Responsibility

Fair Taxation and Corporate Social Responsibility

Forfattere: Karina Kim Egholm Elgaard, Rasmus Kristian Feldthusen, Axel Hilling & Matti Kukkonen (red.) mfl.

Udgave: 1. (27. november 2019)

Omfang: 272 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0025-0

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Taxation and CSR is becoming an ever-important concept among multinational enterprises (MNEs), but its meaning and its impact on corporations and societies are still uncertain. Despite the lack of common understanding of the meaning of responsible tax behaviour, the concept of ‘responsible tax behaviour among MNEs’ is materialising as one of the main pillars of CSR.

In this anthology, internationally renowned researchers and specialists grapple with and explore relevant themes within: Taxation and CSR in Perspectives, Taxation and CSR in Practice and CSR and Taxation in Regulation. This book delivers new insight and knowledge on this important and ever-developing topic.

The anthology is the keystone of an international conference on Fair Taxation and Corporate Social Responsibility (CSR) held at the University of Copenhagen in 2018 organised jointly by the University of Copenhagen, Lund University and Hanken School of Economics Helsinki.


Skat med omtanke – festskrift til advokat Tommy V. Christiansen

Skat med omtanke – festskrift til advokat Tommy V. Christiansen

Forfattere: Torben Bagge & Leo Jantzen (red.) mfl.

Udgave: 1. (11. juni 2019)

Omfang: 520 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0029-8

Pris: kr. 695,- inkl. moms (kr. 556,- ekskl. moms)


SKAT MED OMTANKE. Med dette festskrift hyldes Tommy V. Christiansen af kollegaer og samarbejdspartnere i anledning af hans 70 års fødselsdag.

Bogens 22 bidrag er skrevet af Christen Amby, Lars Apostoli, Christian Bachmann, Torben Bagge, John Bygholm, Søren Brandi, Jan Børjesson, Bodil Christiansen, Rasmus Kristian Feldthusen, Jan Guldmand Hansen, Steen Hildebrandt, Leo Holm, Leo Jantzen, Søren Næsborg Jensen, Ole Juel, Knud Maegaard, Jan Pedersen, Kurt Siggaard, Søren Sønderholm, Erik Werlauff, Anders Ørgaard & Ole Aagesen.


Generalforsamlingen – håndbog for dirigenter og deltagere, 3. udgave

Generalforsamlingen – håndbog for dirigenter og deltagere, 3. udgave

Forfatter: Erik Werlauff

Udgave: 3. (16. august 2018)

Omfang: 224 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0027-4

Pris: kr. 295,- inkl. moms (kr. 236,- ekskl. moms)


Generalforsamlingen er et uundværligt juridisk redskab for enhver, der skal deltage i en generalforsamling – som dirigent, aktionær, anpartshaver, andelshaver, foreningsmedlem eller ledelsesmedlem. Bogen giver svar på alle væsentlige spørgsmål om, hvordan generalforsamlingens beslutninger træffes, samt forhold vedrørende bl.a. indkaldelse, forberedelse, gennemførelse og dokumentation.

Bogen leder læseren gennem hele generalforsamlingen, lige fra formandens velkomst til afslutningen – uanset om der er tale om en generalforsamling i en lille lokal forening eller i det store børsnoterede aktieselskab.


Momsloven 50 år – festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov

Momsloven 50 år – festskrift i anledning af 50 års jubilæet for Danmarks første momslov

Forfattere: Karina Kim Egholm Elgaard, Dennis Ramsdahl Jensen & Henrik Stensgaard (red.) mfl.

Udgave: 1. (14. december 2017)

Omfang: 384 sider indbundet

ISBN: 978-87-420-0009-0

Pris: kr. 495,- inkl. moms (kr. 396,- ekskl. moms)


Med dette festskrift markeres 50-års jubilæet for Danmarks første momslov. Bogen indeholder bidrag inden for en række centrale temaer af væsentlig betydning for momsretten: Samspillet mellem national ret og EU-ret, rettigheder og retssikkerhed, retspolitiske overvejelser på momsrettens område, momsrettens udvikling, momsrettens forhold til den nye digitale økonomi, momsfritagelserne, momsfradragsretten og handel over landegrænser.

Festskriftets bidragydere omfatter teoretikere fra danske og udenlandske universiteter samt embedsmænd, rådgivere og advokater med speciale i momsret.


INDHOLD:

MOMSSYSTEMET FØR, NU OG FREMOVER
1. Donato Raponi, EU VAT: 50 Years: A Unique Regional Experience
2. Lars Rasmussen & Cliff Kristoffersen, Historisk tilbageblik på momslovgivningen
3. Jacob Ravn & Ulla Brandt, Fremtidens momssystem – udfordringer set fra erhvervslivets side

RETSKILDESPØRGSMÅL I MOMSRETTEN
4. Ben J.M. Terra, The Ne Bis In Idem Principle in VAT Cases and the EU Charter of Fundamental Rights
5. Cristina Trenta, VAT and the Refugee Crisis: Human Rights, Gender, EU VAT Gap, and EU Tax Policies
6. Karina Kim Egholm Elgaard, Handicapkonventionens betydning for dansk momsret
7. Dennis Ramsdahl Jensen & Henrik Stensgaard, Retskildeovervejelser på momsrettens område – er der knas i forholdet til EU-retten?

DIGITALISERINGEN OG DEN NY ØKONOMIS UDFORDRINGER TIL MOMSSYSTEMET
8. Lars Loftager Jørgensen & Thomas Svane Jensen, Deleøkonomi – hvilke udfordringer står momssystemet overfor?
9. Björn Westberg, European Value-Added Taxation of the Digital Economy
10. Mette Christina Juul, Momsfritagelsen for aviser på digital rejse
11. Oskar Henkow, Acting in One’s Own Name on Someone Else’s Behalf: A Changing Concept?

UDFORDRINGER I RELATION TIL MOMSSYSTEMETS ANVENDELSESOMRÅDE OG MOMSFRITAGELSERNE
12. Tom Kári Kristjánsson & Jakob Krogsøe, Datacentralydelser og momsfritagelsen i momslovens § 13, stk. 1, nr. 11, litra c
13. Helene Ruby Brandt & Anders Strandet Jepsen, Momsfritagelsen for forvaltning af investeringsforeninger – udvalgte problemstillinger
14. Robert Mikelsons, Når formålet med leverandørens virksomhed indebærer legale neutralitetsbrud
15. Eleonor Kristoffersson, The Right to Deduct VAT for Mixed Activities: A Swedish-Austrian Comparison
16. Søren Engers Pedersen, Offentlige virksomheder og institutioner udvikler sig i takt med momsloven
17. Casper Bjerregaard Eskildsen, Claus Bohn-Jespersen & Flemming Lind Johansen, Levering mod vederlag – udvalgte grænsedragningstilfælde

PROBLEMSTILLINGER VED HANDEL OVER LANDEGRÆNSER
18. Anders Mikelsen, Bør Norge endre sine regler for tjenesteleveranser over landegrensene?
19. Jette Thygesen, Cross Border Rulings (CBR) – et EU-pilotprojekt


Den evige udfordring – omgåelse og misbrug i skatteretten

Den evige udfordring – omgåelse og misbrug i skatteretten

Forfattere: Jakob Bundgaard, Dennis Ramsdahl Jensen & Niels Winther-Sørensen (red.) mfl.

Udgave: 1. (8. december 2015)

Omfang: 317 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-40-0

Pris: kr. 395,- inkl. moms (kr. 316,- ekskl. moms)


Dette jubilæumsskrift er udgivet i anledning af 50-året for stiftelsen af Dansk Skattevidenskabelig Forening. Jubilæet blev markeret i maj 2015 med en stor konference under temaet “omgåelse og misbrug” i skatteretten. Bogen indeholder bl.a. bidrag fra konferencen og bidragyderne omfatter skatteministeren, teoretikere fra danske og udenlandske læreanstalter, rådgivere og ansatte i skatteadministrationen.

INDHOLD:
Hans Severin Hansen: Forord
Karsten Lauritzen: Ret og rimelighed i skattesystemet
Jane Bolander & Peter Koerver Schmidt: Retssikkerhed og omgåelse i skatteretten – den evige diskussion om forudberegnelighed contra bekæmpelse af misbrug
Dennis Ramsdahl Jensen: Misbrugsprincippet – djævlen i skyggerne
Robert Påhlsson: Kringgåendefrågan i svensk inkomstskatterätt
Jan Pedersen: Omgåelse og misbrug i skatteretten – før, nu og i fremtiden
Aage Michelsen: Misbrug og omgåelse i dansk indkomstskatteret – oversigt over retsudviklingen og bud på den fremtidige udvikling
Lars Loftager Jørgensen: Omgåelse, misbrug og svig på momsområdet i et nationalt perspektiv
Jacob Ravn: Erhvervslivets perspektiv på omgåelse, herunder diskussionen om fair beskatning
Lida Hulgaard: Hvis skatteyderen har ret, så får han ret – to højesteretsdomme om kunstneres erhverv
Anders Nørgaard Laursen: Skattebasens integritet – om misbrug og den afbalancerede fordeling af beskatningsretten
Jakob Bundgaard: Internationale omgåelses- og misbrugsklausuler i national skatteret – om den EU-retlige GAAR og OECDs Principal Purpose Test som bestanddele af dansk skatteret
Jens Wittendorff: Misbrug af dobbeltbeskatningsoverenskomster


Insolvens- og rekonstruktionsbeskatning

Insolvens- og rekonstruktionsbeskatning

Forfattere: Tobias Stenkær Albrechtsen & Thomas Rønfeldt

Udgave: 1. (18. juni 2012)

Omfang: 249 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-12-7

Pris: kr. 340,- inkl. moms (kr. 272,- ekskl. moms)


Insolvens- og rekonstruktionsbeskatning er en håndbog for advokater, revisorer og andre virksomhedsrådgivere, som er involveret i rekonstruktion/omstrukturering af nødlidende virksomheder. I dette arbejde er det vigtigt, at skattemæssige overvejelser og konsekvenser vurderes i hele forløbet.

Bogen giver et overblik over relevante problemstillinger i forbindelse med en rekonstruktion eller en insolvensbehandling, samt skattemæssige faldgruber ved rekonstruktion/omstrukturering af nødlidende virksomheder. Bogen behandler også de væsentligste momsretlige og skattestrafferetlige aspekter af rekonstruktion/omstrukturering.


Kapitalfonde i dansk og international skatteret

Kapitalfonde i dansk og international skatteret

Forfatter: Jakob Bundgaard

Udgave: 1. (1. juli 2010)

Omfang: 381 sider indbundet

ISBN: 978-87-92598-01-1

Pris: kr. 600,- inkl. moms (kr. 480,- ekskl. moms)


Kapitalfonde i dansk og international skatteret udgør den første dansksprogede fremstilling om kapitalfondes retsforhold. Bogen indeholder en analyse af de væsentligste nationale og internationale skatteretlige problemstillinger, som har eller forventes at få stor betydning i praksis, herunder:

1) Generelle forhold og principper ved strukturering af kapitalfonde,
2) Kvalificering af udenlandske fondsenheder,
3) Kapitalgevinst- og udbyttebeskatning i lyset af skattereformen,
4) Beskatning af investeringsselskaber,
5) Begrænset skattepligt af udbytter og renter samt fast drifssted for udenlandske investorer,
6) Beneficial ownership til renter og udbytter,
7) Det udvidede skatteretlige kontrolbegreb rettet mod kapitalfonde,
8) Begrænsninger af rentefradragsretten efter kapitalfonds-indgrebet,
9) Begrænsning af rentefradragsretten for hybride finansielle instrumenter,
10) Fradragsret for renter tilskrevet hovedstolen,
11) Carried interest,
12) Management fees,
13) Stay-on bonus og
14) Transaktionsbonus.